ایران مواد | مهندسی مواد و متالورژی | جوشکاری | سرامیک مهندسی مواد و متالورژی
جابجایی مرزهای هنر با مهندسی مواد!

جابجایی مرزهای هنر با مهندسی مواد!

مرد پیاده و تنها، لرد ولدمورت، آتشفشان فعال و بسیاری آثار هنری دیگر... که از کلوزآپ مواد پدید آمده اند! شاید برایتان عجیب باشد اما هنر در مهندسی مواد ...

جشنواره روز ملی مهندسین مواد (NMD)

جشنواره روز ملی مهندسین مواد (NMD)

جایزه روز ملی مهندسین مواد که به اختصار (NMD) نیز نامیده می شود، جایزه ای است که برای اولین بار در سال ۱۹۶۲ میلادی توسط وزارت فولاد و معادن هند جهت ...

آشنایی با آنالیز دیلاتومتری (DL)

آشنایی با آنالیز دیلاتومتری (DL)

دیلاتومتری آزمونی است که در آن به منظور تعیین خواص حرارتی نمونه، تغییرات طول آن بر حسب تغییرات دما اندازه گیری می شود. نتایج حاصل از این آزمایش به صورت ...

فرایندهای جوشکاری قوسی – Arc Welding

فرایندهای جوشکاری قوسی – Arc Welding

فرایندهای جوشکاری قوسی چیست ؟ - جوشکاری قوسی چیست ؟ - جوشکاری - Arc Welding چیست ؟ - یک روش جوشکاری است که از یک منبع تغذیه جوشکاری (welding power supply) برای ایجاد قوس الکتریکی بین الکترود (electrode) و ماده پایه و ذوب کردن فلزات در محل جوش استفاده می‌کند