دایکست (ریخته گری تحت فشار)

دایکست (ریخته گری تحت فشار)

دایکست یک فرایند تولید است که می تواند بخش های هندسی پیچیده فلز را از طریق استفاده از قالب های قابل استفاده مجدد، تولید کند. فرایند دایکست شامل استفاده...

متالورژی پاتیل Ladle Metallurgy

متالورژی پاتیل Ladle Metallurgy

متالورژی پاتیل Ladle Metallurgy : پاتیل ظرفی است با پوشش نسوز که فلز گداخته از کوره در آن ریخته و به وسیلهٔ آن به قالب‌ها منتقل می‌شود.

روشهای قالبگیری Co2 برای ریخته گری فلزات

روشهای قالبگیری Co2 برای ریخته گری فلزات

فرايند ريخته گري فلزات بمنظور تهيه و توليد قطعاتي با شكل ،اندازه و جنس دلخواه از طريق ذوب فلزات يا آلياژها و ريختن آنها داخل محفظه اي موسوم به قالب كه قبلا به شكل دلخواه طراحي و ساخته شده است انجام مي گردد.