اطلاعات بیشتر

فیلم ریخته گری

فیلم ریخته گری ظروف آلومینیمی

فیلم ریخته گری ظروف آلومینیمی

آلیاژهای آلومینیم از دسته آلیاژهایی هستند که به وفور در ساخت لوازم خانگی آشپزخانه مورد استفاده قرار می گیرند ، در این فیلم بخشی از ریخته گری ظروف آلومینیمی و پرداخت کاری نهایی آن را تشریح می کند .

فیلم ریخته گری تحت فشار آلومینیم

فیلم ریخته گری تحت فشار آلومینیم

دایکاست یا ریخته‌گری تحت فشار عبارت است از روش تولید قطعه از طریق تزریق فلز مذاب و تحت فشار به درون قالب. روش دایکاست از این نظر که در آن فلز مذاب به درون حفره‌ای به شکل قطعة ریخته شده و پس از سرد شدن قطعة مورد نظر به دست می‌آید، بسیار شبیه ریخته‌گری ریژه است.