فولاد مبارکه اصفهان

همکاری واحد فولاد مبارکه اصفهان با صنایع در راستای حمایت از تولیدات داخلی

نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی گفت: فولاد مبارکه اصفهان، زمینه حمایت از تولید داخلی، فراهم آوردن صادرات و شکستن تحریم و سودآوری برای کشور ...