همکاری واحد فولاد مبارکه اصفهان با صنایع در راستای حمایت از تولیدات داخلی

همکاری واحد فولاد مبارکه اصفهان با صنایع در راستای حمایت از تولیدات داخلی

نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی گفت: فولاد مبارکه اصفهان، زمینه حمایت از تولید داخلی، فراهم آوردن صادرات و شکستن تحریم و سودآوری برای کشور ...

حمایت فولاد مبارکه از استارت آپ‌ها از طریق ایجاد مراکز و توسعه اکوسیستم نوآوری

حمایت فولاد مبارکه از استارت آپ‌ها از طریق ایجاد مراکز و توسعه اکوسیستم نوآوری

مراکز و توسعه اکوسیستم نوآوری : مدیرعامل فولاد مبارکه در جریان دیدار با مدیرکل دفتر سیاست گذاری و برنامه ریزی امور فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ...