فولاد مبارکه

همکاری واحد فولاد مبارکه اصفهان با صنایع در راستای حمایت از تولیدات داخلی

همکاری واحد فولاد مبارکه اصفهان با صنایع در راستای حمایت از تولیدات داخلی

نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی گفت: فولاد مبارکه اصفهان، زمینه حمایت از تولید داخلی، فراهم آوردن صادرات و شکستن تحریم و سودآوری برای کشور ...