ایران مواد | مهندسی مواد و متالورژی | جوشکاری | سرامیک فولادهای زنگ نزن
جوش پذیری فولاد زنگ نزن

جوش پذیری فولاد زنگ نزن

جوش پذیری فولاد زنگ نزن:فولاد ضد زنگ یکی از مهم ترین انواع آلیاژ فولاد می باشد.ابزارهای مورد استفاده در آماده سازی فولادهای زنگ نزن باید مخصوص این فولاد

نامگذاری فولادها

نامگذاری فولادها

نامگذاری فولادها : در حال حاضر استانداردهای ملی، منطقه ای و بین المللی بسیاری وجود دارند که سیستم نامگذاری مخصوص به خود جهت نامگذاری فولاد دارند.

فولادهای زنگ نزن دوفازی

فولادهای زنگ نزن دوفازی

فولادهای زنگ نزن دوفازی یک خانواده از گریدهای با ترکیب خوب مقاومت خوردگی و استحکام بالا هستند که تاکنون تولید گردیده اند .خواص فیزیکی آنها بین فولادهای زنگ نزن آستنیتی و فریتی است اما خواصشان بیشتر به سمت فولادهای فریتی و فولادهای ساده کربنی میل می کند .