اطلاعات بیشتر

فرایندهای ریخته گری

ماهیچه در ریخته گری Casting cores

ماهیچه در ریخته گری Casting cores

ماهیچه ریخته گری : ماهیچه قسمتی از قالب است که شامل دو قسمت بدنه ماهیچه و تکیه گاه ماهیچه می باشد. جعبه ماهیچه . ماهیچه هایی که از جنس مواد قالب