جزوه تئوری نابجایی ها

جزوه تئوری نابجایی ها

جزوه تئوری نابجایی ها : نابجايي‌ها نوعي نقص مي‌باشند، لذا در صورت وجود در يك كريستال باعث احتمال تنش‌ها و كرنش‌هاي الاستيكي به شبكه به علت ايجاد اعوجاج مي‌گردند. جهت درك مفاهيم رياضي رفتار الاستيك نابجايي يادآوري روابط الاستيك مفيد خواهد بود.