ایران مواد | مهندسی مواد و متالورژی | جوشکاری | سرامیک عملیات حرارتی چیست
عملیات حرارتی و خواص آهن و فولاد

عملیات حرارتی و خواص آهن و فولاد

عملیات حرارتی و خواص آهن و فولاد: گرم کردن و سرد کردن زمانبندی شدهٔ فلزات، سرامیک‌ها و آلیاژها را به منظور بدست آوردن خواص مکانیکی و فیزیکی مطلوب،