ایران مواد | مهندسی مواد و متالورژی | جوشکاری | سرامیک علم مواد
استانداردهای چدن

استانداردهای چدن

استانداردهای چدن:هدف از مشخصات استاندارد براي ريخته گري چدن داكتيل تهيه بك مجموعه اي از اطلاعات كه، طراح و ريختگر ميتوانند با اطمينان از آن استفاده كنند.

مقدمه ای بر علم و مهندسی مواد

مقدمه ای بر علم و مهندسی مواد

مقدمه ای بر علم و مهندسی مواد : در علم و مهندسی مواد به این نکته توجه می شود که اغلب خواص مواد علاوه بر ترکیب شیمیایی به ساختار درونی آن ها نیز بستگی دارد .

جوشکاری پلاستیک ها

جوشکاری پلاستیک ها

جوش پلاستیک : قطعات پلاستیکی را می توان با روش های مختلف به یکدیگر متصل کرد. این جوشکاری توسط فرآیندی بنام التراسونیک انجام می شود.

جوشکاری میگ به روش پالسی

جوشکاری میگ به روش پالسی

جوشکاری میگ به روش پالسی : کتاب حاضر می تواند خلاءهای فنی موجود را برطرف نماید و باعث بهبود کیفیت قطعات جوشکاری شود.

جوشکاری زیر آب

جوشکاری زیر آب

جوشکاری زیر آب : ولی جوشکاری ماهیت قوس الکتریکی دارد و روشن شدن آن زیر آب کار عجیبی نیست.