آنالیز TEM (میکروسکوپ الکترونی عبوری)

آنالیز TEM (میکروسکوپ الکترونی عبوری)

آنالیز TEM روشی ویژه برای تعیین ساختار و مورفولوژی مواد است. از میکروسکوپ های الکترونی عبوری جهت مطالعات ساختار کریستال ها ، تقارن و جهت‌گیری و نقص های ...

معرفی گرایش شناسایی و انتخاب مواد مهندسی

معرفی گرایش شناسایی و انتخاب مواد مهندسی

شما هر گونه شغلی از جمله تولید، واردات مواد اولیه، و فروش به صنایع مختلف را داشته باشید، یا اگر حین تحقیقات دانشگاهی و علمی برای مواد و دستگاه های خود نیاز به شناسایی و انتخاب داشته باشید، با گرایش شناسایی و انتخاب مواد مهندسی سر و کار خواهید داشت.

4274 بازدید عطیه سادات میرعباسی پنج شنبه ۴ مرداد ۱۳۹۷ مشاهده بیشتر
مشخصه یابی مواد Materials Characterization

مشخصه یابی مواد Materials Characterization

مشخصه یابی مواد Materials Characterization ، میکروسکوپ و روش های اسپکتروسکوپی : پرتوهای الکترونی در میکروسکوپ ها، روشی رایج برای افزایش رزولوشن ها است.

میکروسکوپ SEM الکترونی روبشی

میکروسکوپ SEM الکترونی روبشی

میکروسکوپ SEM الکترونی روبشی : در میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) مانند میکروسکوپ الکترونی عبوری (TEM)، یک پرتو الکترونی به نمونه می‌تابد.

تاثیر عناصر آلیاژی در فولاد و چدن

تاثیر عناصر آلیاژی در فولاد و چدن

تاثیر عناصر آلیاژی در فولاد و چدن : فولاد گسترده ترین آلیاژ صنعتی است و این گستردگی دلیلی جز گستردگی پذیرش عناصر آلیاژی توسط عنصر آهن ندارد .