کتاب Additive Manufacturing نوشته Lillian White

کتاب Additive Manufacturing نوشته Lillian White

استفاده از ساخت افزایشی در گذشته افزایش یافته است سالها تولید مواد افزودنی توسط صنایع زیرمجموعه صنعت، از جمله وسایل نقلیه موتور، هوا فضا، ماشین آلات، الکترونیک و پزشکی محصولات با این حال، در حال حاضر، محصولات تولیدی افزایشی کمتر نشان می دهد

مهندسی ساخت و تولید مدرن (J. Paulo Davim)

مهندسی ساخت و تولید مدرن (J. Paulo Davim)

مهندسی تولید مدرن (J. Paulo Davim): مهندسی ساخت و تولید «رشته‌ای از مهندسی است که به تحصیلات و تجاربی نیازمند است تا رویه‌های مهندسی را در پروسه‌های تولید و