اطلاعات بیشتر

ریخته گری کوبشی

روش ریخته گری کوبشی Squeeze casting

روش ریخته گری کوبشی Squeeze casting

ریخته گری کوبشی يكي از رو ش هايي است كه اخيراً دركشورهاي غربي و ژاپن براي توليد قطعات با خواص برتر و نزديك به شكل نهايي و همچنين توليد كامپوزیت