شکل دهی به روش هیدروفرمینگ Hydrofoming

شکل دهی به روش هیدروفرمینگ Hydrofoming

شکل دهی به روش هیدروفرمینگ Hydrofoming : هیدروفرمینگ یا شکل دهی به کمک فشار آب تکنیکی جدید در ساخت و شکل دهی قطعاتی است که قبلا" به صورت پرسی ساخته می شدند.

عملیات شکل دهی فلز Metal Forming Practise

عملیات شکل دهی فلز Metal Forming Practise

عملیات شکل دهی فلز Metal Forming Practise : علم شکل دادن فلزات علمی است که در آن اصول و روش های تغییر شکل فلزات شکل پذیر، با اعمال نیرو به آن بررسی می شود.

فرایند شکل دهی ورق فلزی

فرایند شکل دهی ورق فلزی

فرایند شکل دهی ورق فلزی : علم شکل دادن فلزات (Metal forming) علمی است که در آن اصول و روش های تغییر شکل فلزات شکل پذیر، با اعمال نیرو به آن بررسی می شود.