مجموعه کامل استاندارد DNV

مجموعه کامل استاندارد DNV

استاندارد DNV GL  یک مرجع معتبر صدور گواهینامه و طبقه بندی جامعه بین المللی است که مقر اصلی آن در نروژ است. تخصص اصلی آن ارزیابی فنی، مشاوره و مدیریت ریسک ...