استاندارد ASME BPVC Code Cases-2015

استاندارد ASME BPVC Code Cases-2015

استاندارد ASME BPVC Code Cases-2015: استاندارد قوانین مشخص شده ای است که هم می تواند به صورت جهانی و فراگیر و هم به شکل منطقه ای و ناحیه ای استفاده شود.

حفاظت کاتدی

حفاظت کاتدی

حفات کاتدی : خوردگی یکی از عوامل تخریب سازه ها و قطعات فلزی و از نظر اقتصادی پارامتری هزینه بر است. یکی از روشهای مهندسی مقابله با خوردگی،

بهبود پوشش های نیکل سیاه

بهبود پوشش های نیکل سیاه

بهبود پوشش های نیکل سیاه: پوشش نیکل مشکی برای مصارف تزیینی و پوشش نیکل سیاه برای مصارف نظامی و صفحات خورشیدی مورد استفاده قرار می گیرد

حفاظت کاتدیک (Volkan Cicek)

حفاظت کاتدیک (Volkan Cicek)

حفاظت کاتدیک خوردگی یک واکنش شیمیایی و یا الکتروشیمیایی مخرب بین سطح فلز و محیط اطراف آن می‌باشد. با توجه به اینکه از لحاظ ترمودینامیکی

هندبوک فناوری پاشش حرارتی (J.R. Davis)

هندبوک فناوری پاشش حرارتی (J.R. Davis)

هندبوک فناوری پاشش حرارتی، اشش حرارتینام کلی برای مجموعه‌ای از روشهایی است که برای ایجاد پوشش در سطح قطعات، با استفاده از ترکیبی از انرژی حرارتی انجام میشود

اکستروژن در سرامیک ها (Frank Händle)

اکستروژن در سرامیک ها (Frank Händle)

اکستروژن در سرامیک ها یک روش شکل دادن سرامیک ها است که برای تولید اجزای سرامیکی با سطح مقطع ثابت مورد استفاده قرار می گیرد. که با زوایای معلوم مشخص می شود.