کتاب حفاظت و خوردگی(Einar Bardal)

کتاب حفاظت و خوردگی(Einar Bardal)

خوردگي به صورت تخريب مواد در اثر انجام واکنش‌هاي الکتروشيميايي در محيط تعريف مي‌شود. دانش خوردگی مواد، بویژه فلزات همه صنایع را تحت تاثیر خود قرار داده و مهندسین این رشته همواره در تلاش هستند تا روشهای موجود برای مقابله با اثرات زیانبار این پدیده را بهبود بخشیده و یا روشهای نوینی برای این كار بیابند. سالانه هزينه‌هاي قابل توجهي براي جبران اين پديده‌ي مخرب پرداخت مي‌شود. اين خسارات اغلب شامل تعويض قطعه خورده شده، توقف کار، آتش سوزي و انفجار، آلودگي مواد توليدي و ... مي‌شود. از آنجا كه گستره نفوذ خوردگی در صنایع بسیار وسیع است، بنظر می‌رسد آشنایی با اصول و مبانی فرایند خوردگی و همچنین روشهای عمومی برای كنترل این پدیده برای همه مهندسین ضروری است.