ایران مواد | مهندسی مواد و متالورژی | جوشکاری | سرامیک خزش
بررسی پارامترهای هندسی موثر و نوع شیشه بوروسیلیکاتی بر خواص اتصال شیشه – فلز

بررسی پارامترهای هندسی موثر و نوع شیشه بوروسیلیکاتی بر خواص اتصال شیشه – فلز

بررسی پارامترهای هندسی موثر و نوع شیشه بوروسیلیکاتی بر خواص اتصال شیشه - فلز : بیشترین مقدار تنش پسماند خطرناک درست کمی بالاتر از محل اتصال به وجود می آید.

مکانیزم های خزش (Josef Betten)

مکانیزم های خزش (Josef Betten)

تغییر شکل ایجاد شده در خزش به چند مکانیزم بستگی دارد.به طور کلی مکانیزم های خزش به دو دسته مکانیزم های نفوذی شامل نفوذ از داخل دانه (مکانیزم نابارو) و نفوذ از مرزدانه (مکانیزم کبل) و مکانیزم های بازیابی تقسیم می شوند.

رفتار مکانیکی مواد (Andr´e Meyers)

رفتار مکانیکی مواد (Andr´e Meyers)

کتاب رفتار مکانیکی مواد از بهترین کتب مرجع خواص مکانیکی مواد برای فعالان این رشته بخصوص در رسته ی بیومواد است چراکه خواص مکانیکی مواد را از نقطه نظر بیومواد بررسی نموده است .

کتاب فرایندهای ترمومکانیکی مواد فلزی (Bert Verlinden)

کتاب فرایندهای ترمومکانیکی مواد فلزی (Bert Verlinden)

فرایندهای ترمومکانیکی مواد فلزی دانلود کتاب فرایندهای ترمومکانیکی مواد فلزی - دانلود کتاب Thermo Mechanical Processing of Metallic Materials - همچنین در این کتاب به طور ویژه به فرایندهای مکانیکی آلومینیوم ، فولاد و آلیاژ های هگزاگونال پرداخته شده است.