ایران مواد | مهندسی مواد و متالورژی | جوشکاری | سرامیک جوشکاری زیر آب
هندبوک جوشکاری (maritime welders)

هندبوک جوشکاری (maritime welders)

هندبوک جوشکاری (maritime welders) : جوشکاری زیر آب از شروع دهه 70 میلادی به دلیل استخراج نفت و گاز از عمق دریا به عنوان مساله ای مهم در صنعت دریایی مطرح شد.