جرم نسوز (Refractory material)

جرم نسوز (Refractory material)

انواع جرم نسوز ( خاک نسوز )  که از  آن ها به عنوان جرم‌های کوره هم یاد می شود، دسته ای از مواد هستند که از ذرات ریز و مواد کننده تشکیل شده اند

کتاب مواد دیرگداز

کتاب مواد دیرگداز

کتاب مواد دیرگداز تدوین : جرالد روتشکا ترجمه : دکتر بهزاد میرهادی ویراستاری : دکتر جلال حجازی

بتن های دیرگداز

بتن های دیرگداز

بتن های دیرگداز : بتن های دیرگداز بتن هایی هستند که خواص مکانیکی و فیزیکی آنها حتی بعد از مدت زمان زیادی که حرارتهای بالا دید تا حد قابل قبولی باقی بماند.