هدف گذاری دولت برای تولید یک میلیون و ۵۰۰ هزار تن آلومینیوم در سال

هدف گذاری دولت برای تولید یک میلیون و ۵۰۰ هزار تن آلومینیوم در سال

وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه ایران هم اینک رتبه هجدهم تولید آلومینیوم را در جهان دارد، گفت: هدف دولت، تولید یک میلیون و 500 هزار تن آلومینیوم ...

سهام مس به خوبی گام برمیدارد

سهام مس به خوبی گام برمیدارد

سهام مس به خوبی گام برمیدارد مجموع عملکرد درخشان مالی و اقتصادی شرکت مس باعث شد که این شرکت جزو پنج شرکت برتر بورس در سه‌ماهه چهارم سال 1395 انتخاب شود

کوپريت يا مس سرخ اکسيده

کوپريت يا مس سرخ اکسيده

کوپريت يا مس سرخ اکسيده : کوپريت در دستگاه کوبيک متبلور مي‌شود و نام ديگر آن مس سرخ اکسيده است که به رنگ سرخ تا خاکستري سربي ‌ديده مي‌شود.