ایران مواد | مهندسی مواد و متالورژی | جوشکاری | سرامیک تخریب مواد
علم و مهندسی مواد ( اسکلاند )

علم و مهندسی مواد ( اسکلاند )

کتاب حاضر از معروفترین و جامع ترین کتب علم و مهندسی مواد دنیا بوده که در کلیه دانشگاه های جهان تدریس می شود . این کتاب کلیه مفاهیم علم مواد را با متنی صریح تشریح می کند . سرفصل های این کتاب :