تفسیر فیلم رادیوگرافی صنعتی (RTI)

تفسیر فیلم رادیوگرافی صنعتی (RTI)

تفسیر فیلم رادیوگرافی RTI معمولا در زمینه های بازرسی غیر مخرب جوش و ریخته گری کاربرد زیادی دارد. عیوب جوش ممکن است در قسمت های مختلف جوش یعنی ...