باتری‌های یون سدیم، جانشینی ارزان برای باتری‌های لیتیومی! Stanford’s Ultra-Cheap Batteries Are Ushering in a New Age in Energy

باتری‌های یون سدیم، جانشینی ارزان برای باتری‌های لیتیومی! Stanford’s Ultra-Cheap Batteries Are Ushering in a New Age in Energy

محققین دانشگاه استفنورد موفق به ساخت باتری هایی از یون سدیم شده‌اند که در قیاس با باتری‌های لیتیومی، بسیار ارزان‌تر هستند.