جوشکاری قوسی – Arc Welding – W.Sudnik

جوشکاری قوسی – Arc Welding – W.Sudnik

جوشکاری قوسی - Arc Welding - W.Sudnik : جوشکاری با قوس الکتریکی نوعی جوشکاری است که در آن از قوس الکتریکی به عنوان منبع حرارتی در جوشکاری استفاده می‌شود.

جوشکاری اصطکاکی

جوشکاری اصطکاکی

جوشکاری اصطکاکی: جوشكاری اصطكاكی به طور كلی به دو دسته تقسیم می شود:الف) جوشكاری اصطكاكی لحظه ای Inertia friction ب) جوشكاری اصطكاكی مداوم ه

هندبوک کاربردیWPS

هندبوک کاربردیWPS

کاربرد هندبوک مشخصات روش جوشکاری : هدف از تنظیم WPS مشخص و تعیین کردن جزئیات فرآیند جوشکاری یک قطعه است. برخی از کارخانه ها برای تولیدات خود

عملیات فلزی زیر آب

عملیات فلزی زیر آب

عمليات فلزي زير آب: عملیات فلزی زیر آب عبارت اند از جوشکاری، برش زنی و رنگ آمیزی که هر کدام را به تفکیک می توان به این صورت شرح داد که، جوشکاری زیر آب از

عیوب جوش و معیارهای پذیرش

عیوب جوش و معیارهای پذیرش

عیوب جوش و معیارهای پذیرش: قص یا ناپیوستگی وقتی عیب گفته می شود که بعضی از خصوصیات از جمله نوع, اندازه,پراکنده گی یا موضع را بیش از حد مجاز استانداردها...