آشنایی با تجهیزات اندازه گیری

آشنایی با تجهیزات اندازه گیری

آشنایی با تجهیزات اندازه گیری و ابزار دقیق انواع ابزاردقیق مورد نیاز پروسه های صنعتی معرفی میگردد . ابزار دقیق در حقیقت زیر ساخت یک سیستم کنترل و اتوماسیون

اطلاعاتی درباره پایپینگ

اطلاعاتی درباره پایپینگ

اطلاعاتی درباره پایپینگ(Piping):رحالت کلی به محلی قرار است یک واحد صنعتی در آن ساخنته شود سایت اطلاق می گردد.