انتخاب متریال در پایپینگ

انتخاب متریال در پایپینگ

انتخاب متريال در پايپينگ : یکی از مشکلاتی که اغلب در طراحی بوجود می آید عدم دسترسی به اطلاعات صحیح علمی و عملی از خواص مواد است .