الکترودهای جوشکاری زیر آبی

الکترودهای جوشکاری زیر آبی

الكترودهاي جوشكاري زير آبي: جوشکاری یکی از روشهای تولید می‌باشد. هدف آن اتصال دایمی مواد مهندسی (فلز، سرامیک، پلیمر، کامپوزیت) به یکدیگر است

کنترل جوشکاری قوسی (Pan Jiluan)

کنترل جوشکاری قوسی (Pan Jiluan)

کنترل جوشکاری قوسی (Pan Jiluan) : در جوشکاری قوسی از یک منبع تغذیه جوشکاری برای ایجاد قوس الکتریکی بین الکترود و ماده پایه در محل جوش استفاده میکند.

جوشکاری و انواع روش های آن

جوشکاری و انواع روش های آن

جوشکاری یکی از روشهای تولید می باشد. هدف آن اتصال دایمی مواد مهندسی (فلز، سرامیک، پلیمر، کامپوزیت) به یکدیگر است به گونه‌ای که خواص اتصال برابر خواص ماده پایه باشد