استخدام در شرکت صنایع کاشی و سرامیک سینا

استخدام در شرکت صنایع کاشی و سرامیک سینا

شرکت صنایع کاشی و سرامیک سینا (سینا کاشی) جهت تکمیل کادر نیروی انسانی خود از بین افراد متعهد، متخصص و پویا به شرح ذیل جهت کادر دفتر مرکزی تهران وکارخانه(واقع در ساوه شهر صنعتی کاوه) پس از انجام آزمون وطی مراحل مصاحبه دعوت به همکاری می نماید.