استخدام کارشناس متالورژی آشنا به فرایند فورج در دفتر تهران و کارخانه خرم آباد

استخدام کارشناس متالورژی آشنا به فرایند فورج در دفتر تهران و کارخانه خرم آباد

استخدام کارشناس متالورژی آشنا به فرایند فورج : یک شرکت تولیدی بازرگانی جهت تکمیل کادر دفتر تهران و کارخانه واقع در شهرستان خرم آباد دعوت به همکاری می نماید.

استخدام در یک شرکت معتبر تولیدی – صنعتی

استخدام در یک شرکت معتبر تولیدی – صنعتی

استخدام در یک شرکت معتبر تولیدی – صنعتی : یک شرکت معتبر تولیدی – صنعتی جهت تکمیل کادر تخصصی خود از افراد واجد شرایط در مقاطع تحصیلی و گرایش ‌های مندرج در جدول ذیل دعوت به همکاری می ‌نماید.