ایران مواد | مهندسی مواد و متالورژی | جوشکاری | سرامیک ارزیابی میزان خوردگی
حفاظت کاتدی

حفاظت کاتدی

حفات کاتدی : خوردگی یکی از عوامل تخریب سازه ها و قطعات فلزی و از نظر اقتصادی پارامتری هزینه بر است. یکی از روشهای مهندسی مقابله با خوردگی،

خوردگی در صنعت

خوردگی در صنعت

خوردگی در صنعت : خوردگي يك پديده فراگير و جهاني بوده و موجب تخريب و تغيير ماهيت موادي مي‌شود كه در طبيعت موجودند و يا به طور مصنوعي ساخته مي‌شوند.

کتاب خوردگی در صنایع نفت و گاز

کتاب خوردگی در صنایع نفت و گاز

خوردگی در صنایع نفت و گاز : در كشورما بدليل قرارگرفتن صنايع نفت گاز و پتروشيمي در مناطق مستعد پديده خوردگي بررسي اين پديده و از اهميت زیادی برخوردار است.

نرم افزار پیش بینی خوردگی

نرم افزار پیش بینی خوردگی

نرم افزار PREDICT V.04 به عنوان یک ابزار نرم افزاری نسل جدید در ارزیابی مسائل مهم در زمینه خوردگی می باشد . به عنوان مثال پیش بینی نرخ خوردگی برای یک فولادی که در معرض محیط خورنده است .