فولاد امیرکبیر کاشان روی ریل موفقیت / هدف گذاری تولید ۲۰۰ هزار تن گالوانیزه برای سال آینده

فولاد امیرکبیر کاشان روی ریل موفقیت / هدف گذاری تولید ۲۰۰ هزار تن گالوانیزه برای سال آینده

فولاد امیرکبیر کاشان هدف گذاری - ظرفیت اسمی گالوانیزه فولاد امیرکبیر کاشان، از 100 هزار تن با افزایش یکنواخت به 150 هزار تن خواهد رسید که نسبت به ...

حمایت فولاد مبارکه از استارت آپ‌ها از طریق ایجاد مراکز و توسعه اکوسیستم نوآوری

حمایت فولاد مبارکه از استارت آپ‌ها از طریق ایجاد مراکز و توسعه اکوسیستم نوآوری

مراکز و توسعه اکوسیستم نوآوری : مدیرعامل فولاد مبارکه در جریان دیدار با مدیرکل دفتر سیاست گذاری و برنامه ریزی امور فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ...

چشم‌انداز فولاد در نیمسال دوم

چشم‌انداز فولاد در نیمسال دوم

چشم‌انداز فولاد در نیمسال دوم | رصد کارنامه صنعت فولاد نشان می‌دهد که به‌رغم مشکلات اقتصادی، این صنعت توانسته روند رو به رشد خود در تولید و صادرات را در ...