بررسی طرح های توسعه فولاد سبا

بررسی طرح های توسعه فولاد سبا

طرح فولاد سبا - به گزارش روابط عمومي رسانه ملي، در برنامه "فولاد ايراني" چهارشنبه 23 آبان ، داريوش دريابار، مدير خدمات فني و پشتيباني فولاد سبا درباره ...