جوشکاری اصطکاکی

جوشکاری اصطکاکی

جوشکاری اصطکاکی :جوشکاري اصطکاکي اغتشاشي يک روش جديد حالت جامد جوشکاري است.

مجموع مقالات جوشکاری مقاومتی – Resistance welding

مجموع مقالات جوشکاری مقاومتی – Resistance welding

جوشکاری مقاومتی چیست ؟ Resistance welding - آموزش جوشکاری مقاومتی - مقاله جوشکاری مقاومتی - کیفیت و آزمایش های جوشکاری مقاومتی فرآيندي است كه در آن اتصال دو سطح توسط حرارت ناشي از مقاومت در برابر عبور جريان الكتريكي و فشار تواماً انجام مي گيرد. فلزات به دليل مقاومت الكتريكي