اطلاعات بیشتر

آخرین اخبار استخدامی

استخدام کارشناس مهندسی مواد، متالورژی، کنترل کیفیت، جوشکار، ریخته گر (۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۶)

استخدام کارشناس مهندسی مواد، متالورژی، کنترل کیفیت، جوشکار، ریخته گر (۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۶)

استخدام کارشناس مهندسی مواد، متالورژی، کنترل کیفیت، جوشکار، ریخته گر (10 اردیبهشت ۱۳۹۶) استخدام کارشناس کنترل کیفیت,جوشکار و برشکار در مرکزی