استخدام مهندس مواد و متالورژی – سرامیک – جوشکاری – خوردگیاستخدام مهندس مواد

 

با استعانت از خداوند متعال شرکت پالایش پارسیان سپهر در نظر دارد بر اساس ضوابط و مقررات و آیین نامه های استخدامی از بین متقاضیان مرد واجد شرایط در مقاطع تحصیلی فوق دیپلم، لیسانس و فوق لیسانس به شرح ذیل نیروی انسانی مورد نیاز خود را پس از کسب موفقیت در آزمون کتبی و مصاحبه تخصصی و سایر موارد دیگر که در ذیل به آن اشاره می شود، طبق قوانین کار مدت معین (تامین اجتماعی) استخدام نماید.

– در راستای اجرای ماده (۱۲) آئین نامه خدمات پرسنلی و مواد (۷) تا (۱۳) فصل دوم قانون کار (قرارداد کار) و تبصره مربوط و با عنایت به ساختار سازمانی شرکت و سمت های تعریف شده در آن وضوابط مربوط به جذب و استخدام نیروی انسانی در شرکت با رعایت نظام نامه جذب نیروی انسانی (موضوع نامه شماره ۴۱ مورخ ۱۳۹۸/۰۱/۱۷ گروه توسعه انرژی تدبیر) تدوین و پس از تصویب به اجرا درآید تا یکی از اهداف شرکت که ناظر به عدالت در استخدام نیروی انسانی می باشد، تحقق یابد.

هدف

الف: بکارگیری نیروی انسانی شایسته متناسب با شرایط احراز سمت های منظور شده برای جذب نیروی انسانی جدید از طریق انتخاب اصلح.

ب: برقراری عدالت در سنجش علمی کلیه داوطلبان خدمت در شرکت به منظور انتخاب افراد واجد شرایط متناسب با نیازمندیهای استخدامی و تحقق شایسته گزینی مبتنی بر اصول و معیارهای شغلی با رویکرد پرهیز از استخدام های خارج از فضای رقابتی و تأکید بر رعایت فرآیند نظام مند ورود به خدمت در شرکت در راستای اهداف مشروحه

کلیات

الف: نیروی انسانی مورد نظر علاوه بر داشتن شرایط عمومی استخدام، بایستی از سلامت جسمی و روانشناختی برخوردار باشد.

ب: ویژگی های نیروی انسانی مورد نیاز که از سوی شرکت اعلام می شود، باید بر حسب ضرورت های شغلی در ابعاد زیر مشخص و معین شده باشد:

(۱)- دانش: شامل مقطع، رشته/ گرایش تحصیلی، اطلاعات تخصصی و مرتبط، گواهینامه های تخصصی لازم و سایر آموزش های ویژه.
(۲)- مهارت های ویژه شغلی منطبق با استانداردهای لازم و داشتن تجربه مورد نیاز
(۳)- استعدادها و توانایی های ذهنی، ادراکی و شناختی (استعداد ریاضی، استعداد کلامی، استعداد فضایی، استعداد فنی و …)حسب مورد
(۴)- ویژگی های شخصیتی و رفتاری (علایق، ارزش ها، نگرش ها، مهارت های اجتماعی) و دیگر ویژگی های مرتبط با شغل
(۵)- متدین بودن و متعهد بودن به نظام جمهوری اسلامی ایران
(۶)- کارت پایان خدمت و یا معافیت دائم قانونی قبل از تاریخ برگزاری آزمون
(۷)- عدم اشتغال به تحصیل تحت هیچ عنوان و فراغت از تحصیل قبل از تاریخ برگزاری آزمون
(۸)- نداشتن تعهد کاری در سایر سازمانها، شرکتها، موسسات دولتی و غیردولتی
(۹)- عدم محکومیت به فساد اخلاقی و نداشتن سوء سابقه کیفری و محکومیت
(۱۰)- مدارکی مورد قبول است که طی استعلامات از وزارت علوم و تحقیقات مورد تایید قرار گیرد
(۱۱)- پس از برگزاری آزمون کتبی، بر اساس سه برابر ظرفیت مورد نیاز شرکت نسبت به اعلام اسامی پذیرفته شدگان جهت حضور در مصاحبه فنی و تخصصی و روانشناختی اقدام می شود
(۱۲)- به تقاضای متقاضیان بعد از موعد مقرر ترتیب اثر داده نخواهد شد
(۱۳)- ثبت نام در آزمون صرفا از طریق آدرس مندرج در این آگهی می باشد
(۱۴)- چنانچه واجدین شرایط امتیاز مورد قبول در هریک از مراحل آزمون را کسب ننمایند، موضوع ادامه مراحل استخدامی منتفی خواهد بود
(۱۵)- جذب نیرو صرفا در واحدهای مورد نیاز شرکت در محل مجتمع واقع در شهرستان مهر، شهرستان عسلویه و تهران می باشد
(۱۶)- از پذیرفته شدگان نهایی تعهد محضری خدمت به میزان ۵ سال گرفته خواهد شد.
(۱۷)- شرایط اولویت های اجتماعی مطابق با جدول ذیل:

ردیف اولویت معاف از شرط معدل اولویت امتیاز در آزمون کتبی
۱ جانبازان ۱ نمره هر۵% جانبازی ۳% و نهایتاً ۲۰ در صد کل امتیاز کسب شده
۲ آزادگان ۱ نمره هرسال اسارت ۲% و نهایتاً ۲۰ در صد کل امتیاز کسب شده
۳ رزمندگان ۱ نمره هر ۱ ماه حضور در جبهه ۱% و نهایتاً ۲۰ در صد کل امتیاز کسب شده
۴ فرزندان شهدا،مفقودین،آزادگان و جانبازان ۱ نمره ۲۰ در صد کل امتیاز کسب شده

سن مقتضی جهت استخدام

حداکثر سن برای ورود به آزمون ۳۲ سال می باشد.

تبصره: مدت زمان خدمت سربازی (حداکثر ۲۴ ماه) به حداکثر سن داوطلب اضافه خواهد شد.

شرط معدل برای داوطلبان استخدام

حداقل معدل کل برای داوطلبان استخدام عدد ۱۴ می باشد. (معدل ۱۳٫۹۹ هم مورد قبول نمی باشد.)

گواهینامه های مورد لزوم

داوطلبان استخدام باید قبلاً مدارک تحصیلی و تخصصی و حرفه ای معتبر مورد لزوم را به شرکت ارائه دهند. هرگاه در آینده قوانینی وضع شود که طبق آن کسب گواهینامه های ویژه برای اشتغال به پاره ای از مشاغل ضروری شمرده شود، کارکنان شاغل نیز موظف به تحصیل و ارائه آن به شرکت می باشند تا بتوانند عهده دار وظایف مشمول قانون گردند.

معاینه پزشکی

طبق قانون تأمین اجتماعی کلیه داوطلبان استخدام از لحاظ تندرستی باید واجد شرایط معینی باشند که توسط پزشکان سازمان تأمین اجتماعی یا مراکز بهداشتی و درمانی طرف قرارداد با شرکت تعیین می گردد. همچنین از داوطلبانی که جهت اشتغال به کارهای ویژه در نظر گرفته شده و شرایط بدنی خاصی از آنها انتظار می رود توسط شرکت معاینه پزشکی ویژه بعمل می آید.
کارکنانی که پس از ترک خدمت مجدداً به استخدام شرکت در آمده باشند چنانچه مدت ترک خدمت آنان از شش ماه کمتر باشد احتیاج به معاینه مجدد نخواهند داشت مگر در مواردی که شرکت این امر را ضروری بداند.

سوابق خدمت قبلی

مدیریت منابع انسانی ملزم است که از داوطلبان استخدام بخواهد مدارک حاکی از سوابق خدمت قبلی خود در مؤسسات دیگر را جهت درج در پرونده استخدامی و سایر اقدامات اداری مرتبط ارائه دهد.
تبصره: سوابق خدمت قبلی باید مورد تأیید تأمین اجتماعی قرار گرفته و تأییدیه آن ارائه گردد.

میزان تحصیلات

حداقل میزان تحصیلات برای استخدام کارکنان نباید از مقطع تحصیلی فوق دیپلم کمتر باشد. لیکن در مواردی که برای مشاغل معینی تحصیلات بیشتری پیش بینی شده است رعایت این شرط به عنوان یکی از شرایط استخدام لازم الاجرا است.
تذکر: رشته و گرایش انتخابی می بایست مطابق با عنوان رشته و گرایش تحصیلی در مدرک دانشگاهی باشد در غیر این صورت در صورت قبولی از مصاحبه حذف خواهید شد.

وضع تأهل و تجرد

چون بخشی از مزایای شرکت از قبیل خدمات درمانی، پرداخت غرامات، مستمری و پاره ای از هزینه ها شامل همسر و اولاد کارکنان نیز می شود بنابراین وضع تأهل و تجرد کارکنان باید در موقع استخدام مشخص و در پرونده استخدامی وی ذکر گردد. بعلاوه کارکنان باید از هر نوع تغییری که در وضع تجرد و تأهل و تعداد اولاد وی داده می شود، با ارائه مدارک رسمی و قابل قبول برای شرکت مراتب را به مدیریت منابع انسانی اطلاع دهد تا در پرونده پرسنلی وی منعکس گردد.
تبصره: در شرایط مساوی اولویت استخدام با نیروهای متأهل می باشد.

مراحل آزمون ها و ارزیابی داوطلبان استخدام

جهت تعیین سطح معلومات عمومی، پایه و دانش فنی و ارزیابی روانشناختی داوطلبان استخدام در مقاطع مختلف تحصیلی، آزمون های علمی (کتبی و مصاحبه) به شرح ذیل بعمل می آید:

– آزمون علمی (کتبی)

الف: از داوطلبان استخدام در کلیه مقاطع تحصیلی آزمون کتبی عمومی و دروس تخصصی مرتبط با مقطع و رشته تحصیلی (حسب مورد) و روانشناختی بعمل می آید.
تبصره ۱: داوطلبانی جهت دعوت به مرحله مصاحبه مجاز خواهند شد که حداقل ۶۰ درصد نمره میانگین ۳ نفر برتر هر رشته را کسب نمایند.
تبصره ۲: انتخاب داوطلبان استخدام در مرحله آزمون به میزان سه برابر مجوز از بالاترین امتیاز (با وزن سی درصد برای دروس عمومی و هفتاد درصد برای دروس تخصصی) صورت می پذیرد. افراد دارای بالاترین امتیاز به ترتیب، برای ورود به مرحله مصاحبه انتخاب می شوند.
تبصره ۳: از داوطلبان استخدام آزمون کتبی شامل: زبان و ادبیات فارسی، زبان انگلیسی، مبانی رایانه، هوش و استعدادهای تحصیلی- شناختی و دروس تخصصی مرتبط با مقطع و رشته تحصیلی (حسب مورد) بعمل می آید.
تبصره ۴: به نمره کتبی داوطلبان بومی شهرستان محل کار در دو شهر عسلویه و مهر ۲۰ درصد نمره مکتسبه و بومی استان بوشهر و فارس ۱۰ درصد نمره مکتسبه اضافه خواهد شد و ملاک مقایسه با سایر داوطلبان خواهد بود.
تذکر : در صورت تعلق گرفتن چند ضریب افزایشی به نمره داوطب، یکی از آنها و بیشترین آن در محاسبات نمره کتبی منظور می گردد.
تبصره ۵: ۷۰ درصد راه یافتگان به مصاحبه در مقطع کاردانی و ۵۰ درصد راه یافتگان به مصاحبه در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد بومی استان محل خدمت (عسلویه و مهر) خواهند بود و در مرحله مصاحبه همه داوطلبان پس از انجام مصاحبه بدون هیچ برتری و درصد خاصی در میزان قبول شدگان با همدیگر مقایسه خواهند شد.

مصاحبه

ملاک ورود به مرحله مصاحبه نتیجه آزمون کتبی خواهد بود. مصاحبه در دوبخش تخصصی و ارزیابی روانشناختی انجام می گیرد.
هدف از بخش تخصصی مصاحبه، ارزیابی فعالیت ها و تجارب کاری مرتبط با شغل و رشته تحصیلی، برای توانمندی ها و قابلیت های فرد در رابطه با دانش فنی و تخصصی و دیگر مهارت های متقاضی می باشد. مجموع امتیازات بخش مصاحبه تخصصی ۱۰۰ خواهد بود شامل ۶۰% مصاحبه تخصصی و ۴۰% آزمون کتبی که ارزیابی روانشناختی نقش فقط ردکننده یا قبول کننده جهت ارزیابی مصاحبه تخصصی دارد و هیچ نقشی در نمره نهایی پذیرفته شدگان ندارد.
در بخش مصاحبه روانشناختی، داوطلب از بعد سازگاری روانشناختی، چگونگی تعاملات و مهارت های اجتماعی و مهارت های مقابله ای و … ارزیابی می گردد.

انتخاب قبول شدگان

الف: نفرات انتخاب شده در مرحله آزمون علمی (کتبی) براساس جمع امتیازات کسب شده در آن آزمون و مصاحبه به ترتیب اولویت بالاترین امتیاز در فهرست قبول شدگان سهمیه تخصصی قرار می گیرند.
تبصره: در صورت مساوی بودن نمرات مکتسبه داوطلبان اولویت معرفی به گزینش به ترتیب با بومی شهرستان و سپس بومی استان می باشد.
در صورت عدم تأمین نیرو، از داوطلبان غیر بومی شهرستان ها و استان های همجوار محل خدمت بر حسب امتیازات مکتسبه دعوت به عمل می آید.

تعریف داوطلب بومی

داوطلب بومی به فردی اطلاق می شود که محل تولد یا صدور خود یا همسر وی آن شهر یا یکی از شهرهای استان محل خدمت بوده و یا دیپلم خود را از آن شهر یا استان محل خدمت دریافت کرده و یا خود فرد حداقل سه سال سابقه سکونت یا اشتغال در شهرستان محل خدمت بنا به گواهی اداره کار/ فرمانداری داشته باشد.
تبصره: ملاک عمل درخصوص شرایط بومی آخرین تقسیمات جغرافیایی کشور می باشد.

طب صنعتی

معاینات طب صنعتی توسط مراکز بهداشتی و درمانی طرف قرارداد با شرکت انجام می شود.
مقیم شدن نفراتی که در تمام مراحل نمره قبولی را اخذ نموده و مجوز جذب را پس از طی مراحل گزینش، حراست و … دریافت کرده اند در محل خدمت الزامی می باشد.

– جداول رشته ها، مشاغل و محل های خدمت مورد نیاز

جدول رشته های تحصیلی کارشناسی و کارشناسی ارشد مورد نیاز بر حسب محل خدمت و جدول مشاغل
ردیف رشته تحصیلی محل خدمت مشاغل
۱ کارشناسی و کارشناسی ارشد
بهداشت محیط – همه گرایش ها
مهر
 • کارشناس HSE طرح ها ، کارشناس ایمنی ، کارشناس بهداشت حرفه ای و طب صنعتی ، مسئول آموزش، بهداشت و محیط زیست
۲ کارشناسی و کارشناسی ارشد
بهداشت حرفه ای – همه گرایش ها
عسلویه
 • رئیس ایمنی ، مهندس ارشد ایمنی
مهر
 • رئیس ایمنی ، مهندس ارشد ایمنی ، کارشناس نظارت بر طراحی و اجرای ایمنی ، کارشناس HSE طرح ها ، کارشناس ایمنی ، کارشناس بهداشت حرفه ای و طب صنعتی
۳ کارشناسی و کارشناسی ارشد
محیط زیست – همه گرایش ها
مهر
 • کارشناس HSE طرح ها ، کارشناس ایمنی ، کارشناس حفاظت محیط زیست ، مسئول آموزش، بهداشت و محیط زیست
۴ کارشناسی و کارشناسی ارشد
مهندسی منابع طبیعی – محیط زیست
مهر
 • کارشناس HSE طرح ها ، کارشناس ایمنی ، کارشناس حفاظت محیط زیست ، مسئول آموزش، بهداشت و محیط زیست
۵ کارشناسی و کارشناسی ارشد
مهندسی ایمنی – همه گرایش ها
عسلویه
 • رئیس ایمنی ، مسئول ایستگاه آتش نشانی ، مهندس ارشد ایمنی
مهر
 • رئیس ایمنی ، مسئول ایستگاه آتش نشانی ، مهندس ارشد ایمنی ، کارشناس نظارت بر طراحی و اجرای ایمنی ، کارشناس HSE طرح ها ، کارشناس ایمنی ، مسئول آموزش، بهداشت و محیط زیست
۶ کارشناسی و کارشناسی ارشد
مهندسی ایمنی و بازرسی فنی – همه گرایش ها
مهر
 • مسئول بازرسی انبار ، کارشناس بازرسی فنی (رنگ عایق خوردگی فلزات) ، کارشناس بازرسی فنی کالا ، مهندس ارشد بازرسی ازمایشهای غیر مخرب ، مهندس ارشد خوردگی و حفاظت فلزات ، مهندس بازرسی ازمایشهای غیر مخرب ، مهندس بازرسی جوشکاری ، مهندس جوشکاری و تعمیرات خطوط لوله ، مهندس خوردگی و حفاظت فلزات
۷ کارشناسی و کارشناسی ارشد
آمار – همه گرایش ها
تهران
 • کارشناس بودجه و کنترل هزینه و گزارشات ، مسئول سند رسی و کنترل اسناد
مهر
 • کارشناس طبقه بندی و مکانیزه کالا ، حسابدار ارشد اموال انبار و کالا
۸ کارشناسی و کارشناسی ارشد
اقتصاد – همه گرایش ها
تهران
 • کارشناس بودجه و کنترل هزینه و گزارشات ، رئیس مهندسی فروش تحقیقات و مطالعات بازار ، کارشناس ارشد بازاریابی و فروش خارجی
مهر
 • کارشناس ارشد کنترل پروژه ها و هزینه ها ، مسئول امور گمرک، ترخیص و حمل کالا
۹ کارشناسی و کارشناسی ارشد
حسابداری – همه گرایش ها
تهران
 • کارشناس بودجه و کنترل هزینه و گزارشات ، مسئول سند رسی و کنترل اسناد ، مسئول حسابداری خرید و فروش
عسلویه
 • هماهنگ کننده امور مالی منطقه
مهر
 • کارشناس براورد و کنترل هزینه ها ، حسابدار ارشد اموال انبار و کالا ، حسابدار ارشد حقوق و دستمزد ، حسابدار پیمانها ، حسابدار خرید و فروش ، حسابدار دفاتر مالی ، کارشناس حسابداری صنعتی و بهای تمام شده ، هماهنگ کننده امور مالی منطقه ، هماهنگ کننده ارشد امور مالی طرح ها
۱۰ کارشناسی و کارشناسی ارشد
حقوق – همه گرایش ها
تهران
 • کارشناس ارشد امور حقوقی
۱۱ کارشناسی و کارشناسی ارشد
روان شناسی – همه گرایش ها
تهران
 • کارشناس امور پرسنلی
مهر
 • مسئول امور مستغلات ( شهرک کمپ )
۱۲ کارشناسی و کارشناسی ارشد
علوم ارتباطات اجتماعی – همه گرایش ها
تهران
 • کارشناس بازاریابی و فروش خارجی ، کارشناس بازاریابی و فروش داخلی ، کارشناس مهندسی فروش تحقیقات و مطالعات بازار ، کارشناس امور پرسنلی
عسلویه
 • کارشناس هماهنگی و نظارت بر مبادلات محصولات
مهر
 • کارشناس ثبت و سفارشات کالا ، هماهنگ کننده تدارکات و تامین کالای طرح ، مسئول امور مستغلات ( شهرک کمپ )
۱۳ کارشناسی و کارشناسی ارشد
علوم سیاسی – همه گرایش ها
تهران
 • کارشناس ارشد امور حقوقی ، کارشناس امور پرسنلی
۱۴ کارشناسی ارشد
MBA – همه گرایش ها
تهران
 • کارشناس ارشد برنامه ریزی راهبردی ، کارشناس ارشد سیستم های اطلاعات و مدیریت ، کارشناس برنامه ریزی بهبود روش ها و بهره وری تولید ، کارشناس ارشد ارتباط صنعت با دانشگاه ، رئیس مهندسی فروش تحقیقات و مطالعات بازار ، کارشناس ارشد بازاریابی و فروش خارجی
عسلویه
 • کارشناس ارشد نظارت بر عملیات بارگیری و تحویل محصولات
مهر
 • کارشناس برنامه ریزی و تامین نیروی انسانی ، کارشناس خدمات ارکان ثالث ، کارشناس ارشد کنترل پروژه ها و هزینه ها ، مسئول امور گمرک، ترخیص و حمل کالا
۱۵ کارشناسی و کارشناسی ارشد
مدیریت – بازرگانی
تهران
 • کارشناس بازاریابی و فروش خارجی ، کارشناس بازاریابی و فروش داخلی ، کارشناس خرید خارجی برق و ابزار دقیق ، کارشناس خرید خارجی مکانیک و اقلام عمومی ، کارشناس خرید خارجی مواد شیمیایی کاتالیست ها و لوازم ازمایشگاهی ، کارشناس مهندسی فروش تحقیقات و مطالعات بازار ، مسئول خرید خوراک ، کارشناس ارشد برنامه ریزی راهبردی ، کارشناس ارشد سیستم های اطلاعات و مدیریت ، کارشناس برنامه ریزی بهبود روش ها و بهره وری تولید ، کارشناس ارشد ارتباط صنعت با دانشگاه ، کارشناس امور پرسنلی ، مسئول حسابداری خرید و فروش ، رئیس مهندسی فروش تحقیقات و مطالعات بازار ، کارشناس ارشد بازاریابی و فروش خارجی
عسلویه
 • کارشناس هماهنگی و نظارت بر مبادلات محصولات ، مسئول انبارهای عمومی و قطعات یدکی (برق مکانیک و ابزار دقیق) ، کارشناس نظارت بر عملیات بارگیری و تحویل محصولات ، متصدی انبار کارگاه مرکزی ، هماهنگ کننده کالای ، هماهنگ کننده امور مالی منطقه ، کارشناس ارشد نظارت بر عملیات بارگیری و تحویل محصولات
مهر
 • کارشناس بررسی و شناسایی منابع ، کارشناس ثبت و سفارشات کالا ، کارشناس طبقه بندی و مکانیزه کالا ، متصدی کنترل موجودی و تنظیم تقاضا ، مسئول انبارهای عمومی و قطعات یدکی (برق مکانیک و ابزار دقیق) ، مسئول انبارهای مواد شیمیایی لوازم آزمایشگاهی و کاتالیستها ، مسئول بازرسی انبار ، مسئول رسید و ارسال کالا ، هماهنگ کننده تدارکات و تامین کالای طرح ، متصدی انبار کارگاه مرکزی ، هماهنگ کننده کالای ، کارشناس خدمات ارکان ثالث ، مسئول امور مستغلات ( شهرک کمپ ) ، کارشناس ارشد کنترل پروژه ها و هزینه ها ، هماهنگ کننده امور مالی منطقه ، کارشناس آموزش و توسعه نیروی انسانی ، هماهنگ کننده ارشد امور مالی طرح ها ، مسئول امور گمرک، ترخیص و حمل کالا
۱۶ کارشناسی و کارشناسی ارشد
مدیریت – مالی
تهران
 • کارشناس بازاریابی و فروش خارجی ، کارشناس بازاریابی و فروش داخلی ، کارشناس خرید خارجی برق و ابزار دقیق ، کارشناس خرید خارجی مکانیک و اقلام عمومی ، کارشناس خرید خارجی مواد شیمیایی کاتالیست ها و لوازم ازمایشگاهی ، کارشناس مهندسی فروش تحقیقات و مطالعات بازار ، مسئول خرید خوراک ، کارشناس ارشد برنامه ریزی راهبردی ، کارشناس ارشد سیستم های اطلاعات و مدیریت ، کارشناس برنامه ریزی بهبود روش ها و بهره وری تولید ، کارشناس بودجه و کنترل هزینه و گزارشات ، مسئول سند رسی و کنترل اسناد ، کارشناس ارشد ارتباط صنعت با دانشگاه ، کارشناس امور پرسنلی ، مسئول حسابداری خرید و فروش
عسلویه
 • کارشناس هماهنگی و نظارت بر مبادلات محصولات ، مسئول انبارهای عمومی و قطعات یدکی (برق مکانیک و ابزار دقیق) ، کارشناس نظارت بر عملیات بارگیری و تحویل محصولات ، متصدی انبار کارگاه مرکزی ، هماهنگ کننده کالای ، هماهنگ کننده امور مالی منطقه
مهر
 • کارشناس ثبت و سفارشات کالا ، کارشناس طبقه بندی و مکانیزه کالا ، متصدی کنترل موجودی و تنظیم تقاضا ، مسئول انبارهای عمومی و قطعات یدکی (برق مکانیک و ابزار دقیق) ، مسئول انبارهای مواد شیمیایی لوازم آزمایشگاهی و کاتالیستها ، مسئول بازرسی انبار ، مسئول رسید و ارسال کالا ، متصدی انبار کارگاه مرکزی ، هماهنگ کننده کالای ، کارشناس خدمات ارکان ثالث ، مسئول امور مستغلات ( شهرک کمپ ) ، کارشناس ارشد کنترل پروژه ها و هزینه ها ، حسابدار ارشد اموال انبار و کالا ، حسابدار ارشد حقوق و دستمزد ، حسابدار پیمانها ، حسابدار خرید و فروش ، حسابدار دفاتر مالی ، کارشناس حسابداری صنعتی و بهای تمام شده ، هماهنگ کننده امور مالی منطقه ، کارشناس آموزش و توسعه نیروی انسانی ، هماهنگ کننده ارشد امور مالی طرح ها
۱۷ کارشناسی و کارشناسی ارشد
مدیریت – منابع انسانی
تهران
 • کارشناس بازاریابی و فروش خارجی ، کارشناس بازاریابی و فروش داخلی ، کارشناس خرید خارجی برق و ابزار دقیق ، کارشناس خرید خارجی مکانیک و اقلام عمومی ، کارشناس خرید خارجی مواد شیمیایی کاتالیست ها و لوازم ازمایشگاهی ، کارشناس مهندسی فروش تحقیقات و مطالعات بازار ، مسئول خرید خوراک ، کارشناس ارشد برنامه ریزی راهبردی ، کارشناس ارشد سیستم های اطلاعات و مدیریت ، کارشناس برنامه ریزی بهبود روش ها و بهره وری تولید ، کارشناس ارشد ارتباط صنعت با دانشگاه ، کارشناس امور پرسنلی
عسلویه
 • کارشناس هماهنگی و نظارت بر مبادلات محصولات ، مسئول انبارهای عمومی و قطعات یدکی (برق مکانیک و ابزار دقیق) ، کارشناس نظارت بر عملیات بارگیری و تحویل محصولات ، متصدی انبار کارگاه مرکزی ، هماهنگ کننده کالای ، هماهنگ کننده امور مالی منطقه
مهر
 • کارشناس ثبت و سفارشات کالا ، کارشناس طبقه بندی و مکانیزه کالا ، متصدی کنترل موجودی و تنظیم تقاضا ، مسئول انبارهای عمومی و قطعات یدکی (برق مکانیک و ابزار دقیق) ، مسئول انبارهای مواد شیمیایی لوازم آزمایشگاهی و کاتالیستها ، مسئول بازرسی انبار ، مسئول رسید و ارسال کالا ، متصدی انبار کارگاه مرکزی ، هماهنگ کننده کالای ، کارشناس برنامه ریزی و تامین نیروی انسانی ، کارشناس خدمات ارکان ثالث ، مسئول امور مستغلات ( شهرک کمپ ) ، کارشناس ارشد کنترل پروژه ها و هزینه ها ، هماهنگ کننده امور مالی منطقه ، کارشناس آموزش و توسعه نیروی انسانی
۱۸ کارشناسی و کارشناسی ارشد
مدیریت – سایر گرایش ها
تهران
 • کارشناس بازاریابی و فروش خارجی ، کارشناس بازاریابی و فروش داخلی ، کارشناس خرید خارجی برق و ابزار دقیق ، کارشناس خرید خارجی مکانیک و اقلام عمومی ، کارشناس خرید خارجی مواد شیمیایی کاتالیست ها و لوازم ازمایشگاهی ، کارشناس مهندسی فروش تحقیقات و مطالعات بازار ، مسئول خرید خوراک ، کارشناس ارشد برنامه ریزی راهبردی ، کارشناس ارشد سیستم های اطلاعات و مدیریت ، کارشناس برنامه ریزی بهبود روش ها و بهره وری تولید ، کارشناس ارشد ارتباط صنعت با دانشگاه ، کارشناس امور پرسنلی
عسلویه
 • کارشناس هماهنگی و نظارت بر مبادلات محصولات ، مسئول انبارهای عمومی و قطعات یدکی (برق مکانیک و ابزار دقیق) ، کارشناس نظارت بر عملیات بارگیری و تحویل محصولات ، متصدی انبار کارگاه مرکزی ، هماهنگ کننده کالای ، هماهنگ کننده امور مالی منطقه
مهر
 • کارشناس ثبت و سفارشات کالا ، کارشناس طبقه بندی و مکانیزه کالا ، متصدی کنترل موجودی و تنظیم تقاضا ، مسئول انبارهای عمومی و قطعات یدکی (برق مکانیک و ابزار دقیق) ، مسئول انبارهای مواد شیمیایی لوازم آزمایشگاهی و کاتالیستها ، مسئول بازرسی انبار ، مسئول رسید و ارسال کالا ، متصدی انبار کارگاه مرکزی ، هماهنگ کننده کالای ، کارشناس خدمات ارکان ثالث ، مسئول امور مستغلات ( شهرک کمپ ) ، کارشناس ارشد کنترل پروژه ها و هزینه ها ، هماهنگ کننده امور مالی منطقه ، کارشناس آموزش و توسعه نیروی انسانی
۱۹ کارشناسی و کارشناسی ارشد
IT – همه گرایش ها
تهران
 • کارشناس ارشد سیستم های اطلاعات و مدیریت ، کارشناس پشتیبانی فنی و سخت افزار ، کارشناس شبکه و مخابرات و ارتباطات ، کارشناس سیستمهای الکترونیکی و امنیت اطلاعات ، کارشناس طراحی و توسعه نرم افزار
۲۰ کارشناسی و کارشناسی ارشد
علوم کامپیوتر – همه گرایش ها
تهران
 • کارشناس پشتیبانی فنی و سخت افزار ، کارشناس شبکه و مخابرات و ارتباطات ، کارشناس سیستمهای الکترونیکی و امنیت اطلاعات ، کارشناس طراحی و توسعه نرم افزار
۲۱ کارشناسی و کارشناسی ارشد
مهندسی کامپیوتر – همه گرایش ها
تهران
 • کارشناس پشتیبانی فنی و سخت افزار ، کارشناس شبکه و مخابرات و ارتباطات ، کارشناس سیستمهای الکترونیکی و امنیت اطلاعات ، کارشناس طراحی و توسعه نرم افزار
۲۲ کارشناسی و کارشناسی ارشد
شیمی (آزمایشگاه) – همه گرایش ها
تهران
 • کارشناس خرید خارجی مواد شیمیایی کاتالیست ها و لوازم ازمایشگاهی
عسلویه
 • رئیس آزمایشگاه ، شیمیست ، شیمیست ارشد
مهر
 • مسئول انبارهای مواد شیمیایی لوازم آزمایشگاهی و کاتالیستها ، رئیس آزمایشکاه ، شیمیست ، شیمیست ارشد
۲۳ کارشناسی و کارشناسی ارشد
مهندسی شیمی/پلیمر – HSE
عسلویه
 • رئیس ایمنی ، مسئول ایستگاه آتش نشانی ، مهندس ارشد ایمنی
مهر
 • رئیس ایمنی ، مسئول ایستگاه آتش نشانی ، مهندس ارشد ایمنی ، کارشناس نظارت بر طراحی و اجرای ایمنی ، کارشناس HSE طرح ها ، کارشناس ایمنی ، مسئول آموزش، بهداشت و محیط زیست
۲۴ کارشناسی و کارشناسی ارشد
مهندسی شیمی/پلیمر- محیط زیست
مهر
 • کارشناس HSE طرح ها ، کارشناس ایمنی ، کارشناس حفاظت محیط زیست ، مسئول آموزش، بهداشت و محیط زیست
۲۵ کارشناسی و کارشناسی ارشد
مهندسی شیمی/پلیمر
سایر گرایش ها بجز صنایع غذایی
تهران
 • کارشناس بازاریابی و فروش خارجی ، کارشناس بازاریابی و فروش داخلی ، کارشناس خرید خارجی مواد شیمیایی کاتالیست ها و لوازم ازمایشگاهی ، مسئول خرید خوراک ، کارشناس ارشد برنامه ریزی راهبردی ، کارشناس برنامه ریزی بهبود روش ها و بهره وری تولید ، کارشناس ارشد امور قراردادها ، کارشناس ارشد ارتباط صنعت با دانشگاه ، کارشناس ارشد پژوهش های فنی
عسلویه
 • مسئول ایستگاه آتش نشانی ، مسئول نوبتکاری بهره برداری منطقه ، مهندس اتاق کنترل ، مهندس نوبتکار اتاق کنترل عملیات مخازن و سرویس های جانبی ، مهندس نوبتکار اتاق کنترل واحد های بهره برداری
مهر
 • کارشناس بررسی و شناسایی منابع ، مسئول انبارهای مواد شیمیایی لوازم آزمایشگاهی و کاتالیستها ، مسئول ایستگاه آتش نشانی ، مسئول نوبتکاری بهره برداری منطقه ، مهندس اتاق کنترل ، مهندس نوبتکاری اتاق کنترل بهره برداری سرویس های جانبی و واحد اب برق ، مسئول برآورد و تعیین مقادیر
۲۶ کارشناسی و کارشناسی ارشد
مهندسی نفت – همه گرایش ها
تهران
 • کارشناس ارشد امور قراردادها
عسلویه
 • مسئول نوبتکاری بهره برداری منطقه ، مهندس اتاق کنترل ، مهندس نوبتکار اتاق کنترل عملیات مخازن و سرویس های جانبی ، مهندس نوبتکار اتاق کنترل واحد های بهره برداری
مهر
 • مسئول نوبتکاری بهره برداری منطقه ، مهندس اتاق کنترل ، مهندس نوبتکاری اتاق کنترل بهره برداری سرویس های جانبی و واحد اب برق
۲۷ کارشناسی و کارشناسی ارشد
معماری – همه گرایش ها
مهر
 • مهندس نظارت بر اجرای سیویل و سازه ، کارشناس نظارت بر اجرای سیویل و سازه
۲۸ کارشناسی و کارشناسی ارشد
مهندسی عمران – محیط زیست
مهر
 • کارشناس HSE طرح ها ، کارشناس ایمنی ، کارشناس حفاظت محیط زیست ، مسئول آموزش، بهداشت و محیط زیست
۲۹ کارشناسی و کارشناسی ارشد
مهندسی عمران – حمل و نقل
مهر
 • مسئول ترابری و ماشین الات سبک وسنگین ، مهندسی سیویل و سازه ، مسئول برآورد و تعیین مقادیر ، مهندس نظارت بر اجرای سیویل و سازه ، کارشناس نظارت بر اجرای سیویل و سازه
۳۰ کارشناسی و کارشناسی ارشد
مهندسی عمران – سایر گرایش ها
مهر
 • مهندسی سیویل و سازه ، مسئول برآورد و تعیین مقادیر ، مهندس نظارت بر اجرای سیویل و سازه ، کارشناس نظارت بر اجرای سیویل و سازه
۳۱ کارشناسی و کارشناسی ارشد
مهندسی برق – مخابرات
تهران
 • کارشناس خرید خارجی برق و ابزار دقیق ، کارشناس شبکه و مخابرات و ارتباطات ، کارشناس ارشد امور قراردادها ، کارشناس سیستمهای الکترونیکی و امنیت اطلاعات ، کارشناس ارشد پژوهش های فنی
عسلویه
 • مسئول انبارهای عمومی و قطعات یدکی (برق مکانیک و ابزار دقیق) ، کارشناس ارشد برنامه ریزی تعمیرات ، مهندس برق ، مهندس تعمیرات مخابرات
مهر
 • مسئول انبارهای عمومی و قطعات یدکی (برق مکانیک و ابزار دقیق) ، کارشناس ارشد برنامه ریزی پیشگیرانه و دوره ای ، کارشناس ارشد برنامه ریزی تعمیرات ، کارشناس براورد و کنترل هزینه ها ، کارشناس برنامه ریزی و براورد هزینه ، مهندس برق ، مهندس تعمیرات برق ، مهندس تعمیرات مخابرات ، مهندس جرثقیل سقفی و بالابرها ، مهندسی ابزار دقیق ، مهندسی برق ، کارشناس نظارت بر طراحی برق ، مسئول برآورد و تعیین مقادیر ، مهندس نظارت بر اجرای ابزار دقیق و مخابرات ، مهندس نظارت بر اجرای برق
۳۲ کارشناسی و کارشناسی ارشد
مهندسی برق – سایر گرایش ها
تهران
 • کارشناس خرید خارجی برق و ابزار دقیق ، کارشناس ارشد امور قراردادها ، کارشناس سیستمهای الکترونیکی و امنیت اطلاعات ، کارشناس ارشد پژوهش های فنی
عسلویه
 • مسئول انبارهای عمومی و قطعات یدکی (برق مکانیک و ابزار دقیق) ، کارشناس ارشد برنامه ریزی تعمیرات ، مهندس برق ، مهندس تعمیرات مخابرات
مهر
 • مسئول انبارهای عمومی و قطعات یدکی (برق مکانیک و ابزار دقیق) ، کارشناس ارشد برنامه ریزی پیشگیرانه و دوره ای ، کارشناس ارشد برنامه ریزی تعمیرات ، کارشناس براورد و کنترل هزینه ها ، کارشناس برنامه ریزی و براورد هزینه ، مهندس برق ، مهندس تعمیرات برق ، مهندس تعمیرات مخابرات ، مهندس جرثقیل سقفی و بالابرها ، مهندسی ابزار دقیق ، مهندسی برق ، کارشناس نظارت بر طراحی برق ، مسئول برآورد و تعیین مقادیر ، مهندس نظارت بر اجرای ابزار دقیق و مخابرات ، مهندس نظارت بر اجرای برق
۳۳ کارشناسی و کارشناسی ارشد
مهندسی صنایع – همه گرایش ها
تهران
 • کارشناس ارشد برنامه ریزی راهبردی ، کارشناس ارشد سیستم های اطلاعات و مدیریت ، کارشناس برنامه ریزی بهبود روش ها و بهره وری تولید ، کارشناس ارشد ارتباط صنعت با دانشگاه ، کارشناس ارشد پژوهش های فنی
عسلویه
 • کارشناس ارشد برنامه ریزی تعمیرات ، کارشناس نظارت بر عملیات بارگیری و تحویل محصولات ، کارشناس ارشد نظارت بر عملیات بارگیری و تحویل محصولات
مهر
 • کارشناس بررسی و شناسایی منابع ، کارشناس طبقه بندی و مکانیزه کالا ، متصدی کنترل موجودی و تنظیم تقاضا ، مسئول بازرسی انبار ، مسئول رسید و ارسال کالا ، هماهنگ کننده تدارکات و تامین کالای طرح ، کارشناس ارشد برنامه ریزی پیشگیرانه و دوره ای ، کارشناس ارشد برنامه ریزی تعمیرات ، کارشناس براورد و کنترل هزینه ها ، کارشناس برنامه ریزی و براورد هزینه ، کارشناس برنامه ریزی و کنترل پروژه ، کارشناس برنامه ریزی و تامین نیروی انسانی ، کارشناس خدمات ارکان ثالث ، کارشناس ارشد کنترل پروژه ها و هزینه ها ، حسابدار ارشد اموال انبار و کالا ، کارشناس آموزش و توسعه نیروی انسانی
۳۴ کارشناسی و کارشناسی ارشد
مهندسی مواد – همه گرایش ها
مهر
 • کارشناس بازرسی فنی (رنگ عایق خوردگی فلزات) ، کارشناس بازرسی فنی کالا ، مهندس ارشد بازرسی ازمایشهای غیر مخرب ، مهندس ارشد خوردگی و حفاظت فلزات ، مهندس بازرسی ازمایشهای غیر مخرب ، مهندس بازرسی جوشکاری ، مهندس جوشکاری و تعمیرات خطوط لوله ، مهندس خوردگی و حفاظت فلزات
۳۵ کارشناسی و کارشناسی ارشد
مهندسی مکانیک – گرایش جوش
تهران
 • کارشناس خرید خارجی مکانیک و اقلام عمومی ، کارشناس ارشد امور قراردادها ، کارشناس ارشد پژوهش های فنی
عسلویه
 • مسئول انبارهای عمومی و قطعات یدکی (برق مکانیک و ابزار دقیق) ، کارشناس ارشد برنامه ریزی تعمیرات ، مهندس تعمیرات مکانیک ماشین آلات دوار ، مهندس تعمیرات مکانیک و تجهیزات ثابت ، مهندسی تراشکاری
مهر
 • مسئول انبارهای عمومی و قطعات یدکی (برق مکانیک و ابزار دقیق) ، کارشناس ارشد برنامه ریزی پیشگیرانه و دوره ای ، کارشناس ارشد برنامه ریزی تعمیرات ، کارشناس بازرسی فنی کالا ، کارشناس براورد و کنترل هزینه ها ، کارشناس برنامه ریزی و براورد هزینه ، کارشناس مهندسی تعمیرات مکانیک ، مهندس ارشد بازرسی ازمایشهای غیر مخرب ، مهندس بازرسی ازمایشهای غیر مخرب ، مهندس بازرسی جوشکاری ، مهندس تراشکاری ، مهندس تعمیر و تنظیم شیرهای ایمنی ، مهندس تعمیرات تجهیزات ثابت و شیرهای صنعتی ، مهندس تعمیرات مکانیک ماشین آلات دوار ، مهندس جرثقیل سقفی و بالابرها ، مهندس جوشکاری و تعمیرات خطوط لوله ، مهندسی مکانیک ، کارشناس نظارت بر طراحی مکانیک ، مسئول برآورد و تعیین مقادیر ، مهندس نظارت بر اجرای مکانیک ، مهندس ارشد نظارت بر اجرای مکانیک
۳۶ کارشناسی و کارشناسی ارشد
مهندسی مکانیک – سایر گرایش ها
تهران
 • کارشناس خرید خارجی مکانیک و اقلام عمومی ، کارشناس ارشد امور قراردادها ، کارشناس ارشد پژوهش های فنی
عسلویه
 • مسئول انبارهای عمومی و قطعات یدکی (برق مکانیک و ابزار دقیق) ، کارشناس ارشد برنامه ریزی تعمیرات ، مهندس تعمیرات مکانیک ماشین آلات دوار ، مهندس تعمیرات مکانیک و تجهیزات ثابت ، مهندسی تراشکاری
مهر
 • مسئول انبارهای عمومی و قطعات یدکی (برق مکانیک و ابزار دقیق) ، کارشناس ارشد برنامه ریزی پیشگیرانه و دوره ای ، کارشناس ارشد برنامه ریزی تعمیرات ، کارشناس بازرسی فنی کالا ، کارشناس براورد و کنترل هزینه ها ، کارشناس برنامه ریزی و براورد هزینه ، کارشناس مهندسی تعمیرات مکانیک ، مهندس ارشد بازرسی ازمایشهای غیر مخرب ، مهندس بازرسی ازمایشهای غیر مخرب ، مهندس تراشکاری ، مهندس تعمیر و تنظیم شیرهای ایمنی ، مهندس تعمیرات تجهیزات ثابت و شیرهای صنعتی ، مهندس تعمیرات مکانیک ماشین آلات دوار ، مهندس جرثقیل سقفی و بالابرها ، مهندسی مکانیک ، کارشناس نظارت بر طراحی مکانیک ، مسئول برآورد و تعیین مقادیر ، مهندس نظارت بر اجرای مکانیک ، مهندس ارشد نظارت بر اجرای مکانیک
جدول رشته های تحصیلی کاردانی مورد نیاز بر حسب محل خدمت و جدول مشاغل
ردیف رشته تحصیلی محل خدمت مشاغل
۱ کاردانی
آتش نشانی – همه گرایش ها
عسلویه افسر ارشد آتش نشانی نوبتکار
مهر افسر ارشد آتش نشانی نوبتکار
۲ کاردانی
بهداشت حرفه ای – همه گرایش ها
عسلویه افسر ارشد آتش نشانی نوبتکار
مهر افسر ارشد آتش نشانی نوبتکار
۳ کاردانی
ایمنی – همه گرایش ها
عسلویه افسر ارشد آتش نشانی نوبتکار
مهر افسر ارشد آتش نشانی نوبتکار
۴ کاردانی
روان شناسی – همه گرایش ها
مهر کارمند امور مسافرت
۵ کاردانی
علوم ارتباطات اجتماعی – همه گرایش ها
عسلویه مامور خرید محلی
مهر مامور خرید محلی ، کارمند امور مسافرت
۶ کاردانی
مدیریت – بازرگانی
عسلویه مامور خرید محلی
مهر مامور خرید محلی ، کارمند امور مسافرت
۷ کاردانی
مدیریت – سایر گرایش ها
عسلویه مامور خرید محلی
مهر مامور خرید محلی ، کارمند امور مسافرت
۸ کاردانی
شیمی – همه گرایش ها
عسلویه تکنسین ارشد آزمایشگاه ، تکنسین آزمایشگاه
مهر تکنسین ارشد آزمایشگاه ، تکنسین آزمایشگاه
۹ کاردانی
نفت – همه گرایش ها
عسلویه تکنسین ارشد آزمایشگاه ، تکنسین آزمایشگاه
مهر تکنسین ارشد آزمایشگاه ، تکنسین آزمایشگاه
۱۰ کاردانی
مواد – همه گرایش ها
مهر تکنسین بازرسی جوشکاری
۱۱ کاردانی
مکانیک – همه گرایش ها
عسلویه تکنسین تعمیرات مکانیک تجهیزات ثابت
مهر تکنسین بازرسی جوشکاری ، تکنسین تعمیرات تجهیزات ثابت و شیرهای صنعتی

جدول زمانبندی و تاریخهای مهم اجرائی

مرحله انجام کار تاریخ
ثبت نام اینترنتی از ساعت ۱۰ صبح تاریخ ۹۸/۰۷/۰۱ لغایت ساعت ۲۴ تاریخ ۹۸/۰۷/۱۹
پرینت کارت ورود به جلسه آزمون کتبی از ساعت ۱۴ مورخ ۹۸/۰۸/۲۰
برگزاری آزمون کتبی ۹۸/۰۸/۲۳
سایر مراحل متعاقبا اعلام می گردد

مدارک مورد نیاز

۱- تکمیل فرم الکترونیکی تقاضای ثبت نام در سایت
۲- اسکن و بارگذاری عکس ۴*۳ جدید ( طبق مشخصات ذکر شده در سایت)
۳- پرداخت الکترونیکی مبلغ ۵۰۰٫۰۰۰ ریال (پانصد هزار ریال) بابت ثبت نام و شرکت در آزمون از طریق سامانه ثبت نام. لازم به ذکر است هزینه ثبت نام به هیچ عنوان مسترد نخواهد داشت.

تذکرهای بسیار مهم

۱- داوطلبان گرامی می‌بایست برای آگاهی از تمام مراحل جذب و آزمون، بصورت مستمر به سایت pps.iran-azmoon.ir مراجعه نمایند.
۲- مسئولیت صحت ثبت اطلاعات در سایت اینترنتی به عهده خود شخص متقاضی می‌باشد و در هر مرحله از جذب چنانچه محرز گردد، داوطلب اطلاعات نادرست داده یا فاقد شرایط مندرج در آگهی باشد از انجام مراحل بعدی محروم خواهد شد.
۳- به تقاضای ثبت نام اینترنتی متقاضیانی که پس از مهلت مقرر( ۹۸/۰۷/۱۹ )اقدام نمایند، ترتیب اثر داده نخواهد شد.
۴- ثبت نام زمانی تکمیل می‌باشد که شماره رهگیری از طریق سیستم به متقاضی اعلام گردد.
۵- همراه داشتن کارت ورود به جلسه و کارت ملی در روز برگزاری آزمون کتبی ضروری خواهد بود.
۶- آزمون کتبی در شهرستان های بوشهر، شیراز، مهر و تهران برگزار خواهد گردید. زمان و آدرس محل برگزاری آزمون در زمان توزیع کارت ورود به جلسه آزمون، اعلام می‌گردد.

مواد آزمون

مقطع عنوان رشته مواد آزمون
کارشناسی و کارشناسی ارشد مهندسی برق (کلیه گرایش ها)
 • مدار ۱ و ۲ – الکترونیک ۱ و ۲- بررسی سیستم های قدرت ۱- کنترل – ماشین ۱ و ۲- اندازه گیری الکتریکی
کارشناسی و کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک (کلیه گرایش ها)
 • ترمودینامیک-سیالات-انتقال حرارت-استاتیک-مقاومت مصالح-دینامیک وارتعاشات
کارشناسی و کارشناسی ارشد مهندسی صنایع (کلیه گرایش ها)
 • مبانی سازمان و مدیریت-کنترل پروژه-تحقیق درعملیات۱و۲-آمارواحتمال-اقتصادمهندسی-کنترل موجودی
کارشناسی و کارشناسی ارشد مهندسی عمران (کلیه گرایش ها بجز محیط زیست)
 • استاتیک- مقاومت مصالح- تحلیل سازه- سازه بتن آرمه- زلزله- متره و برآورد- اصول و مدیریت ساخت
کارشناسی و کارشناسی ارشد معماری (کلیه گرایش ها)
 • تنظیم شرایط محیطی- ایستایی- شناخت مواد- عناصر و جزئیات- تأسیسات- تـاریخ معمـاری جهان- معماری معاصر- معماری اسلامی – درک عمومی معماری
کارشناسی و کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر / IT/ علوم کامپیوتر
(کلیه گرایش ها)
 • ساختمان داده – طراحی الگوریتم – نظریه زبان ها و ماشین ها – مدارهای منطقی – معماری کامپیوتر – سیستم عامل– شبکه کامپیوتری– پایگاه داده– دروس تخصصی نرم افزار
کارشناسی و کارشناسی ارشد مهندسی شیمی/پلیمر
(کلیه گرایش ها بجز صنایع غذایی، بجز محیط زیست و بجز HSE)
و مهندسی نفت (کلیه گرایش ها)
 • انتقال حرارت – ترمودینامیک – انتقال جرم و عملیات واحد – سیالات – راکتور – کنترل – کاربرد ریاضیات
کارشناسی و کارشناسی ارشد شیمی -آزمایشگاه (کلیه گرایش ها)
 • شیمی آلی-شیمی معدنی-شیمی تجزیه-شیمی فیزیک
کارشناسی و کارشناسی ارشد مهندسی مواد (کلیه گرایش ها)
 • خواص فیزیکی-خواص مکانیکی-شیمی فیزیک وترمودینامیک-خوردگی والکتروشیمی
کارشناسی و کارشناسی ارشد مهندسی ایمنی (کلیه گرایش ها)
بهداشت حرفه ای (کلیه گرایش ها)
بهداشت محیط (کلیه گرایش ها)
مهندسی شیمی (HSE)
 • آلودگی هوای محیط کار و کنترل آن – عوامل فیزیکی و شیمیایی محیط کار – اصول بهداشت محیط – حریق و روش‌های مبارزه با آن – دفع مواد زاید صنعتی – HSE
کارشناسی و کارشناسی ارشد مهندسی ایمنی و بازرسی فنی (کلیه گرایش ها)
 • ترمودینامیک – مکانیک سیالات – متالورژی فیزیکی و مکانیکی – الکتروشیمی و خوردگی – مقاومت مصالح و تست های غیر مخرب
کارشناسی و کارشناسی ارشد محیط زیست (کلیه گرایش ها)
مهندسی منابع طبیعی (محیط زیست)
مهندسی شیمی (محیط زیست)
مهندسی عمران (محیط زیست)
 • آلودگی آب و هوا و صوتی – بیماری های حرفه ای و مخاطرات شغلی – ایمنی و بهداشت محیط کار – HSE ومدیریت ریسک – اصول ایمنی و حفاظت محیط زیست
کارشناسی و کارشناسی ارشد مدیریت (کلیه گرایش ها)
 • تئوری های مدیریت – مدیریت منابع انسانی – تحقیق در عملیات – بازاریابی – اقصاد خرد و کلان – ریاضی و آمار
کارشناسی ارشد MBA (کلیه گرایش ها)
 • استعداد و آمادگی تحصیلی ویژه مدیریت- دانش مسائل روز در زمینه مدیریت مؤسسات تولیدی، خدماتی و طرح های عمرانی- نظریه های عمومی مدیریت
کارشناسی و کارشناسی ارشد اقتصاد (کلیه گرایش ها)
 • ریاضی و آمار – اقتصاد خرد و کلان – تجارت بین الملل – مالیه بین الملل – پول و بانکداری – اقتصاد اسلامی
کارشناسی و کارشناسی ارشد آمار (کلیه گرایش ها)
 • مبانی ماتریسها و جبـر خطـی- مبـانی آنـالیز ریاضـی- مبـانی آنـالیز عـددی و مبـانی احتمـال- احتمال- آمار ریاضی- نمونه گیری و رگرسیون
کارشناسی و کارشناسی ارشد حسابداری (کلیه گرایش ها)
 • حسابداری مالیاتی – حسابرسی – حسابداری صنعتی – اصول تنظیم و کنترل بودجه – مدیریت مالی – ریاضی و آمار
کارشناسی و کارشناسی ارشد حقوق (کلیه گرایش ها)
 • حقوق مدنی، آیین دادرسی مدنی، حقوق تجارت، حقوق اداری
کاردانی، کارشناسی و کارشناسی ارشد روان شناسی (کلیه گرایش ها)
 • روان شناسی مرضی – روان شناسی عمومی- روان شناسی فیزیولوژیک، انگیزش و هیجان- روان شناسی صنعتی و سازمانی – روان شناسی اجتماعی- رفتار سازمانی
کارشناسی و کارشناسی ارشد علوم ارتباطات اجتماعی (کلیه گرایش ها)
 • مبانی کلی ارتباط جمعی- اصول روزنامه نگاری- تاریخ معاصر ایران و جهان و مسائل بین المللی مهم معاصر- آمار و روش تحقیق- نظریه های ارتباطات
کارشناسی و کارشناسی ارشد علوم سیاسی (کلیه گرایش ها)
 • مبانی علم سیاست- جامعه شناسی سیاسی- اندیشه های سیاسی- تحولات سیاسی اجتماعی ایران- جهان سوم و مسائل آن- نظام های سیاسی تطبیقی
کاردانی شیمی و نفت (کلیه گرایش ها)
 • انتقال حرارت – موازنه – ترمودینامیک و شیمی فیزیک – سیالات – عملیات واحد و انتقال جرم – شیمی آلی
کاردانی مکانیک (کلیه گرایش ها)
 • ترمودینامیک – سیالات – انتقال حرارت – استاتیک – مقاومت مصالح
کاردانی مواد (کلیه گرایش ها)
 • عملیات حرارتی و متالوگرافی – متالورژی فیزیکی – ریخته گری و قالب گیری
کاردانی ایمنی و بهداشت حرفه ای
(کلیه گرایش ها)
 • آلودگی هوای محیط کار و کنترل آن – عوامل فیزیکی و شیمیایی محیط کار – اصول بهداشت محیط – حریق و روش‌های مبارزه با آن – دفع مواد زاید صنعتی – HSE
کاردانی آتش نشانی (کلیه گرایش ها)
 • آبرسانی در عملیات اطفاء حریق – اصول پیشگیری و علل بروز و گسترش حریق – سیستمهای اطفاء حریق – قوانین کار و مقررات عمومی ایمنی – واکنش در مقابله با حریق و سوانح
کاردانی مدیریت (کلیه گرایش ها)
 • تئوری های مدیریت – مدیریت رفتارسازمانی – بازاریابی ومدیریت بازار – مدیریت تولید – ریاضی و آمار -اقتصاد خرد -اصول حسابداری
کاردانی علوم ارتباطات اجتماعی (کلیه گرایش ها)
 • مبانی کلی ارتباط جمعی- اصول روزنامه نگاری- تاریخ معاصر ایران و جهان و مسائل بین المللی مهم معاصر- آمار و روش تحقیق- نظریه های ارتباطات
کاردانی، کارشناسی و کارشناسی ارشد دروس عمومی
 • زبان و ادبیات فارسی – هوش و استعداد – مبانی کامپیوتر – زبان انگلیسی

جهت ثبت نام اینجا کلیک نمایید

امیرمحمد دارابی

"آسان و سریع بیاموزید"

حضوری وآنلاین در سراسر کشور

با مدرک معتبر دوزبانه

دیدگاه کاربران ۰دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید