۲۳ بهمن ۱۳۹۵
749 بازدید

به گزارش گروه صنعت ایران مواد؛

نا اطمینانی نسبت به روند احیای اقتصاد جهانی در ماه های اخیر دلیلی بوده که همواره در رشد قیمت فلزات اساسی موثرواقع شده، اما پیش بینی ها از قیمت این محصولات طی ماه ها و سال های آینده نیز نشان از ادامه این روند صعودی دارد.

آلومینیوم: دقیق ترین پیش بینی قیمت در سه ماهه چهارم Q۴-۲۰۱۶ مربوط به موسسه Investec بود که با دقت ۹۹.۵۱% درست بوده است. این موسسه قیمت را ۱۷۶۴$ برای سه ماه اول ۲۰۱۷ پیش بینی کرده که با افزایش به مرور زمان به ۱۹۴۰$ در سال ۲۰۲۳ خواهد رسید.

مس: دقیق ترین پیش بینی قیمت Q۴-۲۰۱۶ مربوط به بانک استانداردچارترد با با دقت ۹۷.۶% بوده است.در Q۱-۲۰۱۷ بالاترین پیش بینی قیمت را UBS سوییس با قیمت ۶۰۶۳$ در هر تن کرده که به مرور زمان با رشد قیمت تا ۲۰۲۳ به ۷۷۰۷$ خواهد رسید.

سرب: دقیق ترین پیش بینی قیمت۲۰۱۶-۴Q مربوط به بانک فرانسوی Siciete Generale با دقت ۹۸.۷۷% بوده و این بانک رقم ۲۳۰۰$ را برای سه ماه اول ۲۰۱۷ پیش بینی کرده است.

روی: دقیق ترین پیشبینی قیمت سه ماهه چهارم Q۴-۲۰۱۷ مربوط به بانک SociateGenerale با دقت ۹۶.۶۷ %بوده است. بالاترین پیشبینی سه ماه اول ۲۰۱۷ نیز ۲۸۶۵$ مربوط به IntlFCStone آمریکا است

 

مهرداد خانقلی

دیدگاه کاربران ۰دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید