جوشكاري

جوشکاری لوله های تحت فشار

جوشکاری لوله های تحت فشار

جوشکاری لوله های تحت فشار و سیستم های لوله کشی جوشکاری یکی از روشهای تولید می‌باشد. هدف آن اتصال دایمی مواد مهندسی (فلز، سرامیک، پلیمر، کامپوزیت)

تست التراسونیک اتوماتیک

تست التراسونیک اتوماتیک

تست التراسونیک اتوماتیک جوش سربه سر لوله ها: در این روش (بازرسی فرا صوتی) از امواج فرا صوتی برای آشکار سازی عیوب و تعیین محل آنها استفاده می شود.

هندبوک کاربردیWPS

هندبوک کاربردیWPS

کاربرد هندبوک مشخصات روش جوشکاری : هدف از تنظیم WPS مشخص و تعیین کردن جزئیات فرآیند جوشکاری یک قطعه است. برخی از کارخانه ها برای تولیدات خود

مقدمه کوتاه در بازرسی مواد در سایت

مقدمه کوتاه در بازرسی مواد در سایت

مقدمه کوتاه در بازرسی مواد در سایت : در بسیاری از برنامه های تدوین شده توسط سازنده جهت کنترل کیفیت جوش محصولات سازه ای، از آزمون VT به عنوان اولین تستد

الکترودها

الکترودها

الکترودها : الکترود در جوش کاری با قوس الکتریکی عبارت است از یک میله ی فلزی یا غیر فلزی که جریان الکتریسته از آن عبور و قوس الکتریکی بین آن وسطح کار .

عمليات فلزي زير آب

عمليات فلزي زير آب

عمليات فلزي زير آب: عملیات فلزی زیر آب عبارت اند از جوشکاری، برش زنی و رنگ آمیزی که هر کدام را به تفکیک می توان به این صورت شرح داد که، جوشکاری زیر آب از

جوشکاری زيرپودری

جوشکاری زيرپودری

جوشکاری زيرپودری: جوش زیر پودری یک فرایند جوش قوس الکتریکی است که در آن گرمای لازم برای جوشکاری توسط یک یا چند قوس بین یک فلز پوشش نشده، یک یا چند الکترود

آموزش جوشکاری خط لوله گاز ترش

آموزش جوشکاری خط لوله گاز ترش

آموزش جوشکاری خط لوله گاز ترش: جوشکاری یکی از روشهای تولید می‌باشد. هدف آن اتصال دایمی مواد مهندسی (فلز، سرامیک، پلیمر، کامپوزیت) به یکدیگر است