پکیج های آموزشیبهترین ها برای شما

جوشكاري

هندبوک جوشکارها (Air Products PLC)

هندبوک جوشکارها (Air Products PLC) جوشکاری یکی از روشهای تولید می‌باشد. هدف آن اتصال دایمی مواد مهندسی (فلز، سرامیک، پلیمر، کامپوزیت) به یکدیگر است

جوشکاری برای اتصال فلزات ناهمگن

جوشکاری برای اتصال فلزات ناهمگن جوشکاری یکی از روشهای تولید می‌باشد. هدف آن اتصال دایمی مواد مهندسی (فلز، سرامیک، پلیمر، کامپوزیت) به یکدیگر است

طراحی در جوشکاری (John Hicks)

طراحی در جوشکاری (John Hicks) جوشکاری یکی از روشهای تولید می‌باشد. هدف آن اتصال دایمی مواد مهندسی (فلز، سرامیک، پلیمر، کامپوزیت) به یکدیگر است

اثر حرارت جوشکاری (Dieter Radaj)

اثر حرارت جوشکاری (Dieter Radaj) جوشکاری یکی از روشهای تولید می‌باشد. هدف آن اتصال دایمی مواد مهندسی (فلز، سرامیک، پلیمر، کامپوزیت) به یکدیگر است

جوشکاری اصطکاکی

جوشکاری اصطکاکی: جوشكاری اصطكاكی به طور كلی به دو دسته تقسیم می شود:الف) جوشكاری اصطكاكی لحظه ای Inertia friction ب) جوشكاری اصطكاكی مداوم ه

خوردگی قطعات جوشکاری (J. R. Davis)

خوردگی قطعات جوشکاری (J. R. Davis) خوردگی یک واکنش شیمیایی و یا الکتروشیمیایی مخرب بین سطح فلز و محیط اطراف آن می‌باشد. با توجه به اینکه از لحاظ

الكترودهاي جوشكاري زير آبي

الكترودهاي جوشكاري زير آبي: جوشکاری یکی از روشهای تولید می‌باشد. هدف آن اتصال دایمی مواد مهندسی (فلز، سرامیک، پلیمر، کامپوزیت) به یکدیگر است

جوش پذیری فولاد زنگ نزن

جوش پذیری فولاد زنگ نزن:فولاد ضد زنگ یکی از مهم ترین انواع آلیاژ فولاد می باشد.ابزارهای مورد استفاده در آماده سازی فولادهای زنگ نزن باید مخصوص این فولاد