جوشكاري

روشهای جوشکاری در فضا

روشهای جوشکاری در فضا

روشهای جوشکاری در فضا : جوشکارهای غواص به طور معمول کشتی ها و سکوهای نفتی را تعمیر می کنند که نوعا از آرک جوشکاری استفاده می کنند.

هندوک بازرسی چشمی جوشکارها

هندوک بازرسی چشمی جوشکارها

هندوک بازرسی چشمی جوشکارها در بسیاری از برنامه های تدوین شده توسط سازنده جهت کنترل کیفیت جوش محصولات سازه ای مهندسی و ساختمانی،

جوشکاری هیبریدی خطوط لوله

جوشکاری هیبریدی خطوط لوله

جوشکاری هیبریدی خطوط لوله : جوشکاری یکی از روشهای تولید می‌باشد. هدف آن اتصال دایمی مواد مهندسی (فلز، سرامیک، پلیمر، کامپوزیت) به یکدیگر است

استاندارد ASME BPVC Code Cases-2015

استاندارد ASME BPVC Code Cases-2015

استاندارد ASME BPVC Code Cases-2015: استاندارد قوانین مشخص شده ای است که هم می تواند به صورت جهانی و فراگیر و هم به شکل منطقه ای و ناحیه ای استفاده شود.