پکیج های آموزشیبهترین ها برای شما

جوشكاري

تست آلتراسونیک سطح یک و دو

تست آلتراسونیک سطح یک و دو تست التراسونیک (UT) یا فراصوتی یکی از روشهای تست های غیر مخرب میباشد که عمدتاً جهت تشخیص عیوب داخلی مواد

طراحی اتصالات جوشکاری

طراحی اتصالات جوشکاری جوشکاری یکی از روشهای تولید می‌باشد. هدف آن اتصال دایمی مواد مهندسی (فلز، سرامیک، پلیمر، کامپوزیت) به یکدیگر است

فیلم RMDدر لوله فولاد زنگ نزن

فیلم RMDدر لوله فولاد زنگ نزن فولاد زنگ‌ نزن یا (Stainless Steel) به علت داشتن مقاومت به خوردگی عالی یکی از پر کاربردترین مواد مهندسی می باشند.

بازرسی غیرمخرب التراسونیک

بازرسی غیرمخرب التراسونیک امواج مافوق صوت 40 کیلو هرتز تا چندین مگا هرتز می‌باشد. امواج مافوق، کاربردهای فراوانی از جمله در لیزر، تخلیه الکتریکی

هندبوک جوشکارها (Air Products PLC)

هندبوک جوشکارها (Air Products PLC) جوشکاری یکی از روشهای تولید می‌باشد. هدف آن اتصال دایمی مواد مهندسی (فلز، سرامیک، پلیمر، کامپوزیت) به یکدیگر است

جوشکاری برای اتصال فلزات ناهمگن

جوشکاری برای اتصال فلزات ناهمگن جوشکاری یکی از روشهای تولید می‌باشد. هدف آن اتصال دایمی مواد مهندسی (فلز، سرامیک، پلیمر، کامپوزیت) به یکدیگر است

طراحی در جوشکاری (John Hicks)

طراحی در جوشکاری (John Hicks) جوشکاری یکی از روشهای تولید می‌باشد. هدف آن اتصال دایمی مواد مهندسی (فلز، سرامیک، پلیمر، کامپوزیت) به یکدیگر است