از بهمن هم میشه قبول شد

جوشكاري

دانلود فیلم اموزشی جوشکاری قوسی SMAW

دانلود فیلم اموزشی جوشکاری قوسی SMAW

جوشکاری قوسی با الکترود پوشش دار از پرکاربردترین روش های جوشکاری بخصوص در ایران است . در فرآيند SMAW حرارت جوشکاري از قوسي تأمين مي شود که مابين يک الکترود با طول محدود و پوشش دار و قطعه ي کار تشکيل مي گردد.

تکنولوژی جوشکاری

تکنولوژی جوشکاری

تمامی روش های متداول جوشکاری به همراه عکس ها و جزئیات هر روش در این کتاب جمع آوری شده است .