پکیج های آموزشیبهترین ها برای شما

جوشكاري

جوشکاری با پرتو الکترونی EBW

فرایند جوشکاری با پرتو الکترونی یک فرایند اتصال ذوبی است که در طی ان قطعه کار توسط جریانی متراکم از ابکترونهای دارای سرعت بالا بمباران شده و کل انرژی جنبشی الکترونها ، در اثر برخورد با قطعه کار به حرارت تبدیل می شود .

تست های غیر مخرب در جوشکاری صنعتی

تست های مخرب شامل : تست فشار ، کشش ، ضربه ، سایش ، سختی و ... ، و تست های غیر مخرب شامل 12 روش : چشمی ، مایعات نافذ ، ذرات مغناطیس ، اولتراسونیک ، پرتونگاری ، جزیان های گردابی ، مافوق صوت و ... می شوند .برای آشنایی با این تست ها 2 کتاب جامع برای شما در نظر گرفته شده است .

دانلود فیلم اموزشی جوشکاری قوسی SMAW

جوشکاری قوسی با الکترود پوشش دار از پرکاربردترین روش های جوشکاری بخصوص در ایران است . در فرآيند SMAW حرارت جوشکاري از قوسي تأمين مي شود که مابين يک الکترود با طول محدود و پوشش دار و قطعه ي کار تشکيل مي گردد.

تکنولوژی جوشکاری

تمامی روش های متداول جوشکاری به همراه عکس ها و جزئیات هر روش در این کتاب جمع آوری شده است .