خانه / جوشكاري / جزوه ها

جزوه ها

عیوب شایع در فرآیند جوشکاری قوسی (SMAW)

deffects of welding SMAW_iran-mavad.com

عیوب شایع در فرآیند جوشکاری قوسی (SMAW) شرح: عیوب شایع در فرآیند جوشکاری قوسی (SMAW) : فایل آموزشی عیوب شایع در SMAW توسط جناب مهندس ارژنگ حمداله زاده در امور بازرسی فنی ایمنی، بهداشت و محیط زیست شرکت مهندسی و ...

ادامه مطلب »

جزوه تست های غیرمخرب – رادیوگرافی صنعتی (LEVEL I & II)

ND-R-FARSI_iran-mavad.com

جزوه تست های غیرمخرب – رادیوگرافی صنعتی محمد حسین رفیعی شرح: جزوه تست های غیرمخرب – رادیوگرافی صنعتی : رادیوگرافی فرایندی است که در آن تصویر بر روی یک فیلم ایجاد می شود. هنگامی که تصویری دائمی بر روی یک ...

ادامه مطلب »

جزوه بازرسی جوش (QC)

qc weld

جزوه بازرسی جوش (QC) شرح: جزوه بازرسی جوش (QC) : بازرسی جوش (Welding Inspection) به منظور کنترل دقیق قطعات جوشکاری شده و برای حصول اطمینان از صحت انجام جوشکاری بر مبنای استانداردها و دستورالعمل های مشخص روی اتصالات جوش شده ...

ادامه مطلب »

فرایندهای جوشکاری مقاومتی

resistance welding_iran-mavad.com

فرایندهای جوشکاری مقاومتی شرح : فرایندهای جوشکاری مقاومتی : در فرآیندهای جوشکاری مقاومتی، اتصال دو سطح توسط حرارت وفشار تواماً انجام می گیرد. فلزات به دلیل مقاومت الکتریکی در اثر عبور جریان الکتریکی گرم شده و حتی به حالت ذوب ...

ادامه مطلب »