خانه / پرداخت وجه

پرداخت وجه

مشتری گرامی، از طریق فرم ذیل وجه مدنظر را پرداخت نموده و کد رهگیری را یادداشت فرمایید .

ما از پرداخت شما آگاه خواهیم شد، پس نیاز به پیگیری شما نیست . 

در موعد مقرر منتظر دریافت ترجمه خود باشید ! 

تومان