پکیج های آموزشیبهترین ها برای شما

تازه های علمی

کوچکترین ساختار مشبک جهان

کوچکترین ساختار مشبک جهان : دانشمندان موسسه فناوری کارلسروهه ساختار مشبکی را تولید کرده اند که به ادعای آن ها کوچکترین از نوع خود در جهان است.