پکیج های آموزشیبهترین ها برای شما

تازه های علمی

تولید باتری از زباله بطری های شیشه ای

محققان از دور ریز بطری های شیشه ای و فرآیند ارزان شیمیایی به منظور ساخت آند های نانوسیلیکونی برای کابرد باتری های یون-لیتیم استفاده کرده اند.باتری ها در