از بهمن هم میشه قبول شد

فولاد

برگزاری جلسه فنی و تخصصی فولاد اکسین با شرکت لوله سازی ماهشهر جهت تولید ورق‌های پروژه خط لوله انتقال نفت گوره به جاسک

برگزاری جلسه فنی و تخصصی فولاد اکسین با شرکت لوله سازی ماهشهر جهت تولید ورق‌های پروژه خط لوله انتقال نفت گوره به جاسک

جلسه فنی و تخصصی شرکت فولاد اکسین خوزستان و شرکت لوله سازی ماهشهر برای تولید ورق‌های پروژه خط لوله انتقال نفت خام گوره به جاسک ...