پکیج های آموزشیبهترین ها برای شما

فولاد

فولاد

عملکرد دولت یازدهم در صنعت فولاد

دولت یازدهم در حالی ماه های پایانی خود را می گذارند که اکثر فعالان اقتصادی از عملکرد آن بابت ثبات و آرامشی که به بازار داده، اظهار رضایت می کنند. از سوی

تیرآهن

صادارت تیرآهن به اروپا

مدیرعامل شرکت ذوب آهن اصفهان امسال برنامه صادرات این واحد صنعتی که نسبت به عملکرد پارسال که 700 هزار تن بود، رشد بیش از 40 درصدی خواهد داشت .