فولاد

مدیرعامل فولاد مبارکه معرفی شد

مدیرعامل فولاد مبارکه معرفی شد

فولاد مبارکه اصفهان آیین تکریم و معارفه مدیرعامل شرکت فولاد مبارکه اصفهان روز سه شنبه با حضور مهدی کرباسیان معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت