فولاد

برگزاری جلسه فنی و تخصصی فولاد اکسین با شرکت لوله سازی ماهشهر جهت تولید ورق‌های پروژه خط لوله انتقال نفت گوره به جاسک

برگزاری جلسه فنی و تخصصی فولاد اکسین با شرکت لوله سازی ماهشهر جهت تولید ورق‌های پروژه خط لوله انتقال نفت گوره به جاسک

جلسه فنی و تخصصی شرکت فولاد اکسین خوزستان و شرکت لوله سازی ماهشهر برای تولید ورق‌های پروژه خط لوله انتقال نفت خام گوره به جاسک ...

فولاد امیرکبیر کاشان روی ریل موفقیت / هدف گذاری تولید ۲۰۰ هزار تن گالوانیزه برای سال آینده

فولاد امیرکبیر کاشان روی ریل موفقیت / هدف گذاری تولید ۲۰۰ هزار تن گالوانیزه برای سال آینده

فولاد امیرکبیر کاشان هدف گذاری - ظرفیت اسمی گالوانیزه فولاد امیرکبیر کاشان، از 100 هزار تن با افزایش یکنواخت به 150 هزار تن خواهد رسید که نسبت به ...