پکیج های آموزشیبهترین ها برای شما

فولاد

صادر کردن ۱٫۹ میلیون تن فولاد خوزستان به آسیا،‌ آفریقا و آمریکا در سال گذشته

صادر کردن 1.9 میلیون تن فولاد خوزستان به آسیا،‌ آفریقا و آمریکا در سال گذشته درصد صادرات فولاد خوزستان راهی بازار کشورهای مشترک المنافع (سی.آی.اس) شد.

صادرات فولاد افزایش ۲۷ درصدی داشت

صادرات فولاد افزایش 27 درصدی داشت عملکرد فولاد نشان می‌دهد که از هدف‌گذاری ۵.۸ میلیون تنی صادرات فولاد در سال گذشته ۵.۵ میلیون تن صادرات قطعی صورت گرفته.

نیازهای درخشان با «مولیبدن»

فولادهای مولیبدن‌دار از چقرمگی و استحکام عالی در دماهای بالا برخوردار بوده و در دوره جنگ جهانی اول، برای ساخت زره تانک و ... مورد استفاده قرار می‌گرفتند.